Triệu chứng

Khi một cuộc gọi nhóm thành viên nhóm trả lời cuộc gọi của bạn làm việc thay cho bạn trong Microsoft Skype cho khách hàng doanh nghiệp, bạn không nhận được bất kỳ thông báo thư. Bạn muốn nhận được thông báo giống như sau:

Gọi cho bạn từ ố điện thoại trả lời của người dùng.

Giải pháp

Đối với Skype Business Server 2015, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 6.0.9319.534, máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge.

Đối với Lync Server 2013, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 5.0.8308.1001, máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×