Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Trong Microsoft Skype Business Server 2019 hoặc Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp 2015, bạn thêm người dùng vào danh sách phân phối. Sau đó, các đại lý nhóm phản hồi được đồng bộ hóa từ danh sách phân phối này. Khi Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp không tìm thấy một đại lý nhóm phản hồi, nó sẽ tạo đại lý nhóm. Tuy nhiên, máy chủ vẫn không thể tìm thấy các đại lý.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do người dùng không có msRTCSIP-OriginatorSip điền để lọc được sử dụng để tìm các đại lý nhóm không chính xác.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×