You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Khi người dùng cố gắng thêm một thành viên từ danh sách địa chỉ chung (GAL) cho một nhóm liên hệ trong Outlook bằng cách sử dụng một MAPI qua HTTP hồ sơ, không có gì được lưu trong danh sách liên hệ với nhóm.

Nguyên nhân

Sự cố do lỗi tính Unicode mã hoá chuỗi dài. Lỗi này gây ra một ngoại lệ khi liên hệ được giải quyết, điều này khiến liên hệ lưu hoạt động không thành công.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Cập Nhật tích luỹ 3030080 8 cho Exchange Server 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×