Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn truy cập Internet thông qua máy chủ proxy yêu cầu xác thực.

  • Máy chủ proxy được cấu hình cho một ngôn ngữ sử dụng ký tự ASCII mở rộng.

  • Bạn cố gắng tham gia cuộc họp Skype được gửi bởi một đối tác không liên kết trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Trong trường hợp này, bạn không thể kết nối Skype cuộc họp thành công.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do phản hồi từ máy chủ proxy có chứa ký tự ASCII lớn hơn 127.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 6, 2018, (KB4011725) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×