Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Máy chủ proxy yêu cầu tất cả yêu cầu truy cập web đi được xác thực được triển khai trong một tổ chức.

  • Bạn đăng nhập vào Microsoft Lync 2010.

  • Người dùng Lync 2010 trong một tổ chức liên kết không gửi cho bạn một lời mời cuộc họp. Lời mời cho phép người dùng ẩn danh tham gia cuộc họp.

  • Bạn cố gắng tham gia cuộc họp.

Trong trường hợp này, bạn gặp lỗi 407 từ máy chủ proxy. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể đăng nhập vì máy chủ tạm thời không khả dụng.

lỗi ID 28 (nguồn ID 238).

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2842627 mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 7 năm 2013
Lưu ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, nếu bạn muốn tham gia cuộc họp, bạn được nhắc nhập uỷ nhiệm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×