You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn muốn tham gia cuộc họp từ Skype Meeting Add-in cho Microsoft Office 2013 trong Microsoft Outlook. Trong trường hợp này, khách hàng không thể đăng nhập bạn vào. Khi bạn được nhắc chọn kết nối lại cuộc họp qua Lync Web App, bạn có thể thấy rằng cuộc họp vẫn không thể kết nối.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì có thêm "?" ký tự trong URL tham gia cuộc họp qua Lync Web App.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 7 ngày 2017, Cập Nhật (KB4011255) cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×