Không thể thiết lập kết nối VPN khi bạn sử dụng kết nối Wi-Fi trong Windows 8.1 hoặc Windows 8

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

  • Bạn kết nối máy tính với mạng không dây.

  • Bạn phải thiết lập một mạng riêng ảo (VPN)kết nối bằng cách sử dụng một ứng dụng bên thứ ba.

Trong trường hợp này, kết nối VPN không được thiết lập nếu tín hiệu không dây ổn định và trạng thái thường thay đổi giữa mạnh và yếu.

Nguyên nhân

Khi bạn cố gắng thiết lập kết nối VPN, ứng dụng VPN thêm tuyến tĩnh liên quan đến giao diện Wi-Fi với máy chủ VPN. Giao diện truy cập Wi-Fi nhận được thông báo không chính xác tín hiệu nếu tín hiệu không dây ổn định giữa mạnh và yếu. Do đó, đường tĩnh không hoạt động bình thường.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2975719 hoặc bản Cập Nhật 2975331. Để biết thêm thông tin về cách lấy các gói Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×