Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn đặt cấu hình thiết đặt chính sách nhóm sau Chuyển hướng thư mục để sử dụng đường dẫn hệ thống tệp phân tán (DFS) chuyển vị trí hoặc thư mục:

  Tên đối tượng chính sách Nhóm (GPO)\User Configuration\Policies\Windows Settings\Folder chuyển hướng

 • Bạn vô hiệu hoá thiết đặt chính sách nhóm không tự động làm chuyển hướng thư mục có sẵn gián tuyến sau để đảm bảo rằng thư mục chuyển hướng có thể truy cập khi gián tuyến:

  GPO tên\User Configuration\Administrative Templates\System\Folder Redirection

 • Bạn cấu hình sau cấu hình chậm liên kếtchế độ chính sách Nhóm thiết lập để sử dụng chế độ liên kết chậm chuyển hướng thư mục khi độ trễ mạng lớn hơn giá trị cụ thể:

  Máy tính Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\Offline tập tin

 • Người dùng trong miền đăng nhập vào máy khách đang chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 SP1.

 • Người dùng sử dụng chuyển hướng thư mục để chuyển các tập tin.

 • Độ trễ mạng là lớn hơn giá trị cụ thể. Do đó, chuyển hướng thư mục được chuyển sang gián tuyến và đường dẫn vận chuyển ngoại tuyến.

 • Một người dùng đã không đã đăng nhập vào máy khách tính đăng nhập máy tính này.

Trong trường hợp này, thiết đặt chính sách nhóm Chuyển hướng thư mục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, người dùng không thể truy cập vào thư mục gốc DFS và không thể xem thông tin đồng bộ về chuyển hướng thư mục trong Trung tâm đồng bộ.

Lưu ý Vấn đề này cũng xảy ra khi toàn bộ đường dẫn DFS đặt thủ công để trỏ đến vị trí ngoại tuyến. Nếu không có ổ đĩa được ánh xạ vào đường dẫn DFS, người dùng cũng không thể truy cập ổ đĩa.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, cài đặt bản Cập Nhật 2967917.

Để khắc phục sự cố này trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2, cài đặt hotfix được mô tả trong phần "Thông tin Hotfix".

Thông tin cập nhật

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2967917, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2967917 tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, trước tiên bạn phải cài đặt SP1 trên Windows 7 hoặc Windows 2008 R2. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976932 thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1.22 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cscui.dll

6.1.7601.22699

419,328

23-May-2014

09:14

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cscui.dll

6.1.7601.22699

499,200

23-May-2014

10:05

x64Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về DFS, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về vậnĐể biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_e3a8fe2fac83997b1a41e1968862682a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22699_none_f3d4f61aeab9ae09.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

23-May-2014

Thời gian (UTC)

15:05

Tên tệp

X86_microsoft-windows-offlinefiles-shellui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22699_none_aec6fa1026897992.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

22,749

Ngày (UTC)

23-May-2014

Thời gian (UTC)

09:59

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_7f5fa0245ba209df01075943efb1cbf9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22699_none_f49b80a2430e668d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

23-May-2014

Thời gian (UTC)

15:05

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-offlinefiles-shellui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22699_none_0ae59593dee6eac8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

22,753

Ngày (UTC)

23-May-2014

Thời gian (UTC)

10:35


Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×