Bản cập nhật này khắc phục sự cố trong đó không thể truy nhập đồng thời nhiều người dùng vào cơ sở dữ liệu Microsoft Access được lưu trữ trên chia sẻ mạng trong Microsoft Office 2016 sau khi cài đặt Bản cập nhật Bảo mật KB5002099.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này chỉ sẵn dùng để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft. 

Nếu bạn không chắc chắn mình đang chạy nền tảng nào (32 bit hoặc 64 bit), hãy xem phần Tôi đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 Office?Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft.

Yêu cầu quét vi-rút

Microsoft quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách dùng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất sẵn có vào ngày đăng tệp. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài Microsoft Office 2016.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

x86

thông tin tệp ace-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acecore.dll

Acecore.dll

16.0.5254.1002

1,701,744

20/12/2021

10:22

Acacedao.dll

Acedao.dll

16.0.5149.1000

448,992

19/12/2021

11:33

Acedao.dll

Acedao.dll

16.0.5149.1000

448,992

19/12/2021

11:33

Aceerr.dll

Aceerr.dll

16.0.5095.1000

50,088

19/12/2021

11:33

Acees.dll

Acees.dll

16.0.5149.1000

646,608

19/12/2021

11:33

Aceexch.dll

Aceexch.dll

16.0.5095.1000

203,200

19/12/2021

11:33

Aceexcl.dll

Aceexcl.dll

16.0.5149.1000

409,000

19/12/2021

11:33

Aceodbc.dll

Aceodbc.dll

16.0.5095.1000

300,008

19/12/2021

11:33

Aceoddbs.dll

Aceoddbs.dll

16.0.4684.1000

26,472

19/12/2021

11:33

Aceoledb.dll

Aceoledb.dll

16.0.5164.1000

340,400

19/12/2021

11:33

Acetxt.dll

Acetxt.dll

16.0.5188.1000

174,984

19/12/2021

11:33

Acexbe.dll

Acexbe.dll

16.0.5215.1000

230,328

19/12/2021

11:33

Expsrv.dll

Expsrv.dll

7.1.0.1116

333,704

19/12/2021

03:21

Vbajet32.dll

Vbajet32.dll

7.0.1.1116

17,800

19/12/2021

03:21

x64

thông tin tệp ace-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acecore.dll

Acecore.dll

16.0.5254.1002

2,294,656

20/12/2021

10:25

Acacedao.dll

Acedao.dll

16.0.5095.1000

606,192

19/12/2021

11:37

Acedao.dll

Acedao.dll

16.0.5095.1000

606,192

19/12/2021

11:37

Acees.dll

Acees.dll

16.0.5095.1000

906,192

19/12/2021

11:37

Aceexch.dll

Aceexch.dll

16.0.4759.1000

259,480

19/12/2021

11:37

Aceexcl.dll

Aceexcl.dll

16.0.5095.1000

545,696

19/12/2021

11:37

Aceodbc.dll

Aceodbc.dll

16.0.4999.1000

352,624

19/12/2021

11:37

Aceoddbs.dll

Aceoddbs.dll

16.0.4513.1000

28,536

19/12/2021

11:37

Aceoledb.dll

Aceoledb.dll

16.0.5164.1000

441,312

19/12/2021

11:37

Acetxt.dll

Acetxt.dll

16.0.5188.1000

213,920

19/12/2021

11:37

Acexbe.dll

Acexbe.dll

16.0.5215.1000

283,560

19/12/2021

11:37

Expsrv.dll

Expsrv.dll

7.1.0.1116

504,712

19/12/2021

03:19

Vbajet32.dll

Vbajet32.dll

7.0.1.1116

20,872

19/12/2021

03:19

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft.

TechCenter Office chứa các bản cập nhậtquản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×