VẤN

Khi bạn di chuyển các thư mục công cộng sang một hộp thư thư mục công cộng khác, bạn gặp một trong các triệu chứng sau đây:

  • Người dùng không thể truy nhập vào các thư mục công cộng được đặt trong hộp thư đích trong quá trình di chuyển.

  • Người dùng không thể truy nhập vào các thư mục công cộng trong quá trình di chuyển bởi vì hộp thư thư mục công cộng chính của họ là hộp thư đích.

BỞI

Hộp thư đích bị khóa trong quá trình di chuyển thư mục công cộng.

ĐỊA

Đây là một vấn đề đã biết. Chúng tôi đang điều tra và sẽ đăng thêm thông tin trong bài viết này khi nó trở nên sẵn dùng. 

THÔNG TIN BỔ SUNG

Để biết thêm thông tin, hãy xem di chuyển một thư mục công cộng đến một hộp thư thư mục công cộng khác. Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet của Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×