Triệu chứng

Bạn có thể gặp phải hiện tượng sau đây trong Microsoft Outlook ở chế độ trực tuyến hoặc Outlook Web App (OWA) khi hộp thư nằm trên máy chủ mà Exchange 2010 Service Pack 2 RU6 hoặc Exchange 2010 gói dịch vụ 3 đã được cài đặt:

  1. Bạn không thể xoá mềm thư có chứa phần đính kèm thư thoại.

  2. Bạn không thể xoá mềm thư có phần đính kèm (chẳng hạn như tệp PDF) được gửi từ máy chủ FAX, máy in hoặc máy quét.

Lưu ý Sự cố này xảy ra nếu thư được gửi bởi người dùng thay vì một ứng dụng, hoặc nếu thư không có phần đính kèm.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra sau khi Exchange 2010 gói dịch vụ 2 RU6 hoặc Exchange 2010 gói dịch vụ 3 được cài đặt.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

2803727 mô tả Update Rollup 1 dành cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 3

Cách giải quyết

Giải pháp 1: xóa cứng thư thay vì xóa mềm

Cứng xoá thư email trong Outlook, chọn thư, và sau đó nhấn Shift + Delete.

Giải pháp 2: sử dụng chế độ đệm ẩn cho Outlook

Khi bạn sử dụng chế độ đệm ẩn của Outlook, thư có thể bị xoá mềm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chủ đề sau đây của Microsoft TechNet:

Cấu hình chế độ đệm ẩn Exchange trong Outlook 2010

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về cách khôi phục thư đã xoá trong Microsoft Exchange 2007 hoặc Microsoft Exchange 2003, hãy bấm vào số bài viết sau để đi đến bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

246153 làm thế nào tôi có thể khôi phục các mục mà tôi đã "cứng xóa" trong Outlook?Để biết thêm thông tin về cách khôi phục thư đã xoá trong Microsoft Exchange 2010, hãy truy cập website sau của Microsoft TechNet:

Hiểu các mục có thể phục hồi

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×