Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có thiết bị chạy trên Microsoft Windows 8.1 có cài đặt Microsoft Lync 2013.

  • Bạn bắt đầu cuộc hội thảo video Lync 2013 trên thiết bị.

  • Bạn cố gắng xoay điện thoại để thay đổi hướng màn hình cảnh hướng hướng đứng trong hội nghị.

Trong trường hợp này, tất cả chương trình đang chạy trên thiết bị được thay đổi hướng đứng. Tuy nhiên, cửa sổ video trong hội nghị video Lync 2013 là vẫn ở cảnh hướng.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt gói dịch vụ sau:

2817430 về Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×