Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong quá trình phát lại âm thanh trên thiết bị Surface 3, bạn có thể gặp biến dạng hoặc ồn kêu.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do sự cố trình điều khiển âm thanh trên thiết bị Surface 3.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Bản Cập Nhật được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Download Center. Để khắc phục vấn đề này, cài đặt các tập tin từ trang web của Microsoft Surface 3 Wi-Fi :

Surface3_WiFi_Win10_151109_1.msi 

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại thiết bị Surface 3 sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×