Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó IPaddress tĩnh không giữ lại nếu bản cập nhật hàng tháng tháng 12 năm 2015 được cài đặt trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có bản cập nhật hàng tháng tháng 12 năm 2015 được cài đặt trên thiết bị đang chạy Windows Embedded Compact 7. Trong mạng và kết nối quay số mục trong bảng điều khiển, bạn chọn VMINI, bạn cố gắng đặt địa chỉ IP tĩnh (có khác với địa chỉ DHCP được khởi động), và sau đó bạn bấm OK.

Trong trường hợp này, khi bạn mở mạng và kết nối quay số lại địa chỉ IP tĩnh không được giữ lại. Thay vào đó, thiết bị sử dụng địa chỉ IP được gán bởi DHCP khi khởi động.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Tcpipreg.map

61,004

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.dll

106,496

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.rel

97,062

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.map

32,000

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.dll

57,344

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.rel

46,109

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.map

63,903

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.dll

122,880

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.rel

110,779

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.map

63,133

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.dll

86,016

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.rel

29,289

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.map

33,778

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.dll

49,152

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.rel

16,384

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.map

66,031

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.rel

31,058

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.map

60,487

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.dll

69,632

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.rel

33,784

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.map

32,184

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.dll

36,864

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.rel

18,298

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.map

63,171

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.dll

77,824

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.rel

35,756

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.map

63,907

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.dll

77,824

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.rel

44,630

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.map

33,976

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.dll

45,056

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.rel

26,940

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.map

66,544

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.dll

86,016

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.rel

48,603

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.map

61,004

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.dll

106,496

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.rel

97,062

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.map

32,000

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.dll

57,344

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.rel

46,109

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.map

63,904

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.dll

122,880

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.rel

110,779

11-May-2015

09:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.map

63,133

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.dll

86,016

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.rel

29,289

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.map

33,778

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.dll

49,152

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.rel

16,384

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.map

66,032

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.rel

31,058

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.map

63,132

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.dll

90,112

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.rel

29,289

11-May-2015

09:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.map

33,778

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.dll

49,152

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.rel

16,384

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.map

66,032

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tcpipreg.rel

31,058

11-May-2015

09:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×