Triệu chứng

Khi bạn chạy một giao dịch tích hợp giao dịch trong Microsoft tích hợp máy chủ Server 2013, ngẫu nhiên bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Đối tượng tham chiếu không được đặt một phiên bản của đối tượng.


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một cửa sổ nhỏ thời gian cho phép một chủ đề lấy bộ chứa dấu vết không hoàn toàn đầy.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này nằm trong 1 Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×