Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Khi bạn chạy một động đưa báo cáo sử dụng phương pháp AddWithValue , câu thất bại và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Thông báo lỗi SqlCode = thông báo lỗi-206: @Parameter_Name không hợp lệ trong các ngữ cảnh dùng

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong 1 Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×