Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi các điều khiển có trong hộp thoại MFC hộp không được hiển thị trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 2013. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Hộp thư viện Microsoft Foundation Class (MFC) dựa trên PropertySheetPropertyPages không hiển thị đúng trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 2013. Trong trường hợp này, điều khiển trong hộp thoại không được hiển thị.

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (ngày 2018) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Prsht.cpp

103,955

20-Apr-2018

14:00

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Atl110.dll

148,504

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Bin\Arm

Mfc110enu.dll

66,960

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Bin\Arm

Mfc110u.dll

2,108,960

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Bin\Arm

Mfc110ud.dll

3,239,976

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Bin\Arm

Atl110.dll

162,080

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Bin\X86

Mfc110enu.dll

65,168

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Bin\X86

Mfc110u.dll

2,049,312

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Bin\X86

Mfc110ud.dll

3,130,152

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Bin\X86

Atl.lib

11,504

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Atls.lib

954,416

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Atlsd.lib

1,458,348

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Comsupp.lib

465,356

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Comsuppd.lib

483,328

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Comsuppw.lib

465,338

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Comsuppwd.lib

483,272

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Mfc110u.lib

2,149,138

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Mfc110ud.lib

2,801,210

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Mfcs110u.lib

1,804,330

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Mfcs110ud.lib

1,777,658

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Uafxcw.lib

16,628,916

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Uafxcwd.lib

21,106,672

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\Arm

Atl.lib

11,728

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Atls.lib

1,142,812

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Atlsd.lib

1,416,748

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Comsupp.lib

455,646

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Comsuppd.lib

467,042

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Comsuppw.lib

455,556

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Comsuppwd.lib

466,952

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Mfc110u.lib

2,150,470

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Mfc110ud.lib

2,802,770

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Mfcs110u.lib

1,803,358

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Mfcs110ud.lib

1,768,052

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Uafxcw.lib

14,479,056

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Uafxcwd.lib

15,098,672

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Lib\X86

Ccdata.cpp

3,487

23-Apr-2018

14:19

Public\Common\Sdk\Atlmfc\Src\Mfc

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×