Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn sử dụng Microsoft Silverlight cho Windows Embedded (SWE) ứng dụng trong Windows Embedded Compact 2013. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Giả sử rằng có các yếu tố văn bản đơn giản và các nút trong ứng SWE Windows Embedded Compact 2013. Khi bạn chọn nút "Trạng thái x" sau khi bạn chọn nút "Lấy điều khiển" trong khi không có lựa chọn nút "Tải lại kiểm soát", trạng thái đã chọn không hiển thị.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 9 năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Thông tin

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, nó được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xamlruntimecore_dt.dll

2,415,288

28-Sep-2015

10:15

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntimecore.map

5,329,915

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.rel

5,786,969

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.dll

6,316,032

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.map

1,811,161

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,844,013

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.dll

2,879,488

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.map

5,372,914

28-Sep-2015

10:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,078,898

28-Sep-2015

10:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,512,064

28-Sep-2015

10:23

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.map

14,901,720

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.rel

2,826,475

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.dll

6,107,136

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.map

3,969,113

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,638,693

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.dll

2,789,376

28-Sep-2015

10:24

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.map

20,734,862

28-Sep-2015

10:23

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.rel

2,572,783

28-Sep-2015

10:23

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,462,912

28-Sep-2015

10:23

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore_dt.dll

2,415,288

28-Sep-2015

10:15

Program files\Microsoft visual studio 11.0\Vc\Vcwizards\WindowsembeddedsilverlighttoolsTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×