Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:


Trong trường hợp, khách hàng hiện đã có một cookie xác thực không thể truy nhập tài nguyên đã xuất bản và có thể nhận được thông báo lỗi sau:

1413 chỉ không hợp lệ.


Lưu ý Vấn đề này chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng Exchange ActiveSync khi thiết bị di động tiếp tục sử dụng cookie cũ cho đến khi thiết bị khởi động lại hoặc bị máy chủ.

Nguyên nhân

Cookie chia sẻ các thành viên mảng sử dụng dạng cookie mới và cookie xác thực được cung cấp bởi khách hàng hiện có không bị xoá chính xác sau khi tính năng chia sẻ cookie được kích hoạt.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật 5 Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 gói dịch vụ 2.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, thay đổi tên cookie được xác định trình nghe web. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở bàn điều khiển Forefront TMG quản lý và sau đó nhấp vào Chính sách tường lửa.

  2. Trên tab công cụ trong ngăn bên phải, mở rộng Đối tượng mạng.

  3. Mở rộng Trình nghe Web, bấm chuột phải vào trình nghe được sử dụng để xuất bản trang web vấn đề và sau đó bấm thuộc tính.

  4. Trên tab mẫu , bấm vào nâng cao.

  5. Cookie tên trường, gõ tên cookie khác nhau, chẳng hạn như cadata2.

    Lưu ý Theo mặc định, trường này là trống, và tên cookie mặc định được sử dụng là cadata.

  6. Bấm OK, và sau đó bấm OK một lần nữa để thoát khỏi hộp thoại.

  7. Bấm vào áp dụng để lưu thay đổi.

Chờ đợi để thay đổi đồng bộ hoá với dịch vụ tường lửa Forefront TMG. Để thực hiện việc này, bấm giám sátvà sau đó bấm cấu hình. Khách hàng có thể truy cập các trang web được xuất bản khi tất cả các máy chủ Hiển thị trạng thái Synced.

Hoặc yêu cầu khách hàng khởi động lại thiết bị di động hoặc đóng tất cả các phiên bản của trình duyệt của họ. Điều này xóa cookie cũ.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×