Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn kết nối thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7 mạng và bạn chắc chắn có địa chỉ IP được chỉ định.

  • Bạn chạy ứng dụng thiết lập kết nối ổ cắm vào máy chủ. Ví dụ: ứng dụng là một khách hàng telnet và nó sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ telnet.

  • Bạn đi lang thang thiết bị giữa nhiều điểm truy cập nhanh chóng.

Trong trường hợp này, kết nối hoạt động khe cắm trong ứng dụng bị ngắt kết nối và do đó phiên telnet bị ngắt kết nối với một lỗi khe cắm.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2013) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Afd.lib

2,026

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.lib

1.998 người

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Afd.lib

2,032

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Dhcp.lib

3,704

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Tcpipreg.lib

2.008

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Afd.lib

2,032

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Dhcp.lib

3,704

31-Oct-2013

20:54

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Tcpipreg.lib

2.008

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Afd.lib

2,032

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Dhcp.lib

3,704

31-Oct-2013

20:54

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Tcpipreg.lib

2.008

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Afd.lib

2,032

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Dhcp.lib

3,704

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Tcpipreg.lib

2.008

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Afd.lib

2,032

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Dhcp.lib

3,704

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Tcpipreg.lib

2.008

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Afd.lib

2,032

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Dhcp.lib

3,704

31-Oct-2013

20:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Tcpipreg.lib

2.008

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Afd.dll

262,144

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.map

210,514

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.rel

95,351

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.dll

180,224

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.map

193,917

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.rel

61,885

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.dll

86,016

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.map

62,660

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Tcpipreg.rel

29,115

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Afd.dll

401.408

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.map

219,036

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.rel

101,354

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcp.dll

303,104

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcp.map

258,986

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcp.rel

68,642

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tcpipreg.map

65,559

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tcpipreg.rel

30,797

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Afd.dll

159,744

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.map

97,674

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.rel

50,111

31-Oct-2013

20:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.dll

131,072

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.map

161,559

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.rel

41,614

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.dll

45,056

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.map

33,086

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Tcpipreg.rel

16,065

31-Oct-2013

20:36

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Afd.dll

262,144

31-Oct-2013

20:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.map

210,514

31-Oct-2013

20:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.rel

95,351

31-Oct-2013

20:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.dll

180,224

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.map

193,917

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.rel

61,885

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.dll

86,016

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.map

62,660

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Tcpipreg.rel

29,115

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Afd.dll

401.408

31-Oct-2013

20:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.map

219,036

31-Oct-2013

20:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.rel

101,354

31-Oct-2013

20:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.dll

303,104

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.map

258,986

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.rel

68,642

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.map

65,559

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Tcpipreg.rel

30,797

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Afd.dll

159,744

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.map

97,674

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.rel

50,111

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.dll

131,072

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.map

161,559

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.rel

41,614

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.dll

45,056

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.map

33,086

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Tcpipreg.rel

16,065

31-Oct-2013

20:40

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Afd.dll

258,048

31-Oct-2013

20:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.map

210,514

31-Oct-2013

20:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.rel

95,351

31-Oct-2013

20:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.dll

180,224

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.map

193,834

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.rel

61,856

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.dll

86,016

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.map

62,660

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Tcpipreg.rel

29,115

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Afd.dll

397,312

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.map

219,036

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.rel

101,354

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.dll

299,008

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.map

258,986

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.rel

68,642

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.dll

106,496

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.map

65,559

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Tcpipreg.rel

30,797

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Afd.dll

155,648

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.map

97,547

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.rel

50,082

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.dll

131,072

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.map

161,559

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.rel

41,614

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.dll

45,056

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.map

33,086

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Tcpipreg.rel

16,065

31-Oct-2013

20:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Afd.dll

331,776

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.map

208,007

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.rel

338,400

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.dll

212,992

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.map

191,522

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.rel

192,327

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.dll

106,496

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.map

60,532

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Tcpipreg.rel

96,424

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Afd.dll

454,656

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.map

216,497

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.rel

445,323

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.dll

339,968

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.map

256,449

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.rel

345,215

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.dll

122,880

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.map

63,431

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Tcpipreg.rel

110,141

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Afd.dll

200,704

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.map

95,305

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.rel

186,237

31-Oct-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.dll

159,744

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.map

159,062

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.rel

132,935

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.dll

57,344

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.map

31,390

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Tcpipreg.rel

45,152

31-Oct-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Afd.dll

331,776

31-Oct-2013

20:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.map

208,007

31-Oct-2013

20:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.rel

338,400

31-Oct-2013

20:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.dll

212,992

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.map

191,522

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.rel

192,327

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.dll

106,496

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.map

60,532

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Tcpipreg.rel

96,424

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Afd.dll

454,656

31-Oct-2013

20:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.map

216,497

31-Oct-2013

20:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.rel

445,323

31-Oct-2013

20:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.dll

339,968

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.map

256,449

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.rel

345,215

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.dll

122,880

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.map

63,431

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Tcpipreg.rel

110,141

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Afd.dll

200,704

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.map

95,305

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.rel

186,237

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.dll

159,744

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.map

159,062

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.rel

132,935

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.dll

57,344

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.map

31,390

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Tcpipreg.rel

45,152

31-Oct-2013

20:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Afd.dll

237,568

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.map

210,515

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.rel

162,022

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.dll

155,648

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.map

194,314

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.rel

98,019

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.dll

77,824

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.map

63,433

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Tcpipreg.rel

44,195

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Afd.dll

323,584

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.map

219,412

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.rel

180,205

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.dll

258,048

31-Oct-2013

20:54

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.map

259,078

31-Oct-2013

20:54

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.rel

141,954

31-Oct-2013

20:54

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.dll

86,016

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.map

66,070

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Tcpipreg.rel

48,139

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Afd.dll

147,456

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.map

98,097

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.rel

107,183

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.dll

122,880

31-Oct-2013

20:54

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.map

161,875

31-Oct-2013

20:54

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.rel

72,934

31-Oct-2013

20:54

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.dll

40.960

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.map

33,283

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Tcpipreg.rel

26,244

31-Oct-2013

20:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Afd.dll

212,992

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.map

210,141

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.rel

105,269

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.dll

139,264

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.map

199,732

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.rel

49,589

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.dll

69,632

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.map

60,015

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Tcpipreg.rel

33,581

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Afd.dll

303,104

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.map

216,210

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.rel

134,878

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.dll

221,184

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.map

256,376

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.rel

80,416

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.dll

77,824

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.map

62,697

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Tcpipreg.rel

35,553

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Afd.dll

118,784

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.map

99,532

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Afd.rel

39,816

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.dll

106,496

31-Oct-2013

20:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.map

168,447

31-Oct-2013

20:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.rel

30,507

31-Oct-2013

20:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.dll

36,864

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.map

31,573

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tcpipreg.rel

18,037

31-Oct-2013

20:58

Public\Common\Oak\Target\X86\RetailTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×