Triệu chứng

Khi bạn cấu hình một ứng dụng BizTalk sử dụng các thuật toán ký SHA256 áp dụng tuyên bố 2 (AS2) thư trong Microsoft BizTalk Server y đơn vị tổ chức có thể thấy một hành vi không mong đợi một AS2 thư chứa hai chữ ký, hoặc bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Chi tiết lỗi: đã không thực hiện gửi chu: "Microsoft.BizTalk.EdiInt.DefaultPipelines.AS2Send, Microsoft.BizTalk.Edi.EdiIntPipelines, phiên bản = 3.0.1.0, văn hóa = neutral, PublicKeyToken =TokenID" nguồn: "AS2 mã hóa "Gửi cổng: PortID URI: đường dẫn đến tệp do: The MIME mã hóa không đăng thư vì chứng chỉ đã riêng bảo vệ phím bật hoặc khoá riêng không tồn tại

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Cập Nhật tích luỹ 4 Microsoft BizTalk Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2555976 gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907 thông tin về BizTalk hotfix và gói dịch vụ hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×