You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Khi nhà phát triển sử dụng Configuration.Save(..) /Configuration.SaveAs(..) phương pháp trong Microsoft .NET Framework 4.7 lưu/ghi đè tệp web.config ứng ASP.NET/IIS (máy chủ thông tin Internet), họ có thể thấy rằng mới trống Windows Forms ứng dụng cụ thể đoạn < System.Windows.Forms.ApplicationConfigurationSection > là thêm vào web.config tệp và các ứng dụng có thể không tải lại.

Nguyên nhân

Trong khi HDPI (cao chấm mỗi Inch) hỗ trợ thêm cho ứng dụng Windows Forms trong Microsoft .NET Framework 4.7, Windows Forms nhóm đã giới thiệu một cấu hình phần < System.Windows.Forms.ApplicationConfigurationSection > trong tệp cấu hình (app.config) ứng dụng mà nhà phát triển có thể tùy chỉnh ứng dụng cho tính năng cụ thể HDPI mới.

Phần mới này hiện đang được sử dụng cho các ứng dụng Windows Forms và tùy chỉnh tính năng HDPI chỉ được thêm vào trong Microsoft .NET Framework 4.7. Do đó, tuyên bố này phần mới xảy ra thời gian chạy và ứng dụng Windows Forms chỉ (với một thực tế chung của tuyên bố này trong tập tin machine.config ). Khi nhà phát triển sử dụng Configuration.Save(..) /Configuration.SaveAs(..) phương pháp này, họ thấy một danh sách trống này chạy tuyên bố phần được thêm vào tập tin cấu hình là đã lưu/tạo/Overridden. Khi một ứng dụng không phải Windows Forms (ASP.NET/IIS) được nạp lại với này mới đã lưu/tạo/Overridden tập tin cấu hình, ứng dụng có thể không tải lại vì thiếu tuyên bố phần.

Giải pháp

Nhà phát triển/người dùng có thể an toàn khỏi phần này trống < System.Windows.Forms.ApplicationConfigurationSection > danh sách tệp web.config (nó không được tiêu thụ bằng bất kỳ ứng dụng nào khác ngoài giao diện người dùng Windows Forms) và thử tải lại các ứng dụng. Loại bỏ phần trống từ tệp không có hiệu lực vào chế độ chức năng của ứng dụng.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" và Microsoft đang nghiên cứu trong các phiên bản sắp tới của sản phẩm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×