Quan trọng: Ứng dụng Internet Explorer 11 dành cho máy tính để bàn sẽ ngừng hoạt động và hết thời hạn hỗ trợ kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 đối với một số phiên bản máy tính để bàn Windows 10.

Bạn vẫn có thể truy cập các trang web cũ hơn và cũ yêu cầu Internet Explorer có chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge. Tìm hiểu cách thực hiện.

Ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính sẽ dần chuyển hướng đến trình duyệt Microsoft Edge nhanh hơn, an toàn hơn và cuối cùng sẽ bị vô hiệu hóa Windows Update. Tắt IE ngay hôm nay.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

 • Bạn chạy Windows Internet Explorer 8 trên máy tính đang chạy Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1).

 • Bạn triển khai giải pháp đăng nhập một lần (SSO) dựa trên thẻ thông minh bằng cách sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba.

 • Bạn sử dụng ứng dụng web yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng chứng chỉ máy khách nằm trên thẻ thông minh.

 • Giải pháp SSO được cấu hình theo cách mà bạn không được nhắc nhập mã PIN của thẻ thông minh khi bạn đăng nhập vào Windows bằng cách sử dụng thẻ thông minh.

 • Bạn đóng phiên bản Internet Explorer yêu cầu thẻ thông minh. Tuy nhiên, bạn có một trường hợp khác của Internet Explorer vẫn mở, và trường hợp này không yêu cầu thẻ thông minh.


Trong trường hợp này, khi bạn truy cập một trang web yêu cầu thẻ thông minh, bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN.

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra bởi vì, khi bạn đóng một trường hợp của Internet Explorer đòi hỏi thẻ thông minh, và trường hợp khác mà không yêu cầu thẻ thông minh vẫn mở, thẻ thông minh sẽ nhận được một thiết lập lại. Do đó, loại mã pin được thay đổi để yêu cầu mã PIN.

Internet Explorer thực hiện dọn dẹp ngữ cảnh bảo mật khi đóng phiên bản cuối cùng của Internet Explorer. Tuy nhiên, khi quá trình Iexplore.exe sử dụng thẻ thông minh được tắt, nhưng một trường hợp khác của quá trình Iexplore.exe vẫn chạy, dọn dẹp bối cảnh bảo mật không xảy ra. Điều này khiến dịch vụ Thẻ Thông minh đặt lại thẻ thông minh. Việc đặt lại từ dịch vụ Thẻ Thông minh sau đó sẽ khiến tính năng SSO bị tắt.

Giải pháp

Thông tin cập nhật nóng

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm sửa chữa chỉ vấn đề mô tả trong bài viết này. Áp dụng hotfix này chỉ cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được kiểm tra bổ sung. Do đó, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu bản cập nhật nóng có sẵn để tải xuống thì có mục "Tải xuống bản cập nhật nóng sẵn dùng" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ và Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu có sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố bất kỳ, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ các số điện thoại của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng và Hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Biểu mẫu "Tải xuống cập nhật nóng" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là vì bản cập nhật nóng không có sẵn cho ngôn ngữ đó.
 

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Internet Explorer 8 trên một trong các tùy chọn sau để áp dụng bản cập nhật nóng này:

 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

Thông tin sổ đăng ký

Để bật hotfix này, bạn phải tạo một mục đăng ký. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thoát tất cả các phiên bản của Internet Explorer.

 2. Bấm vào Bắt đầu, bấm vào Chạy, nhập regedit trong hộp Mở, rồi bấm ok.

 3. Tìm rồi bấm vào khóa con đăng ký sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

 4. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới rồi bấm Khóa.

 5. Nhập FEATURE_FLUSH_CRED_ON_PROCESS_EXIT_KB2569126, rồi nhấn ENTER.

 6. Bấm FEATURE_FLUSH_CRED_ON_PROCESS_EXIT_KB2569126.

 7. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.

 8. Nhập iexplore.exe, rồi nhấn ENTER.

 9. Bấm chuột phải vàoiexplore.exe, rồi bấm Sửa đổi.

 10. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập 1, rồi bấm OK.

 11. Thoát khỏi Registry Editor.


Nếu bạn chạy một hệ điều hành dựa trên x64 Windows, bạn cũng phải thêm một mục đăng ký bổ sung. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thoát tất cả các phiên bản của Internet Explorer.

 2. Bấm vào Bắt đầu, bấm vào Chạy, nhập regedit trong hộp Mở, rồi bấm ok.

 3. Tìm rồi bấm vào khóa con đăng ký sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

 4. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới rồi bấm Khóa.

 5. Nhập FEATURE_FLUSH_CRED_ON_PROCESS_EXIT_KB2569126, rồi nhấn ENTER.

 6. Bấm FEATURE_FLUSH_CRED_ON_PROCESS_EXIT_KB2569126.

 7. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.

 8. Nhập iexplore.exe, rồi nhấn ENTER.

 9. Bấm chuột phải vàoiexplore.exe, rồi bấm Sửa đổi.

 10. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập 1, rồi bấm OK.

 11. Thoát khỏi Registry Editor.

Thông tin về khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật nóng này.
 

Thông tin về việc thay thế

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.
 

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày Giờ trong Panel điều khiển.
 

Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp MANIFEST (.manifest) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng biệt trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2". Tệp MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) là cực kỳ quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Urlmon.dll

8.0.7601.21761

1,232,896

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

05:44

Jsproxy.dll

8.0.7600.16385

48,128

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:15

Wininet.dll

8.0.7601.21761

981,504

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

05:44

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:16

Ieframe.dll

8.0.7601.21761

10,991,104

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

05:41

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

Ngày 13 tháng 7 năm 2009

20:45

Ieui.dll

8.0.7600.16385

176,640

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:15

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Urlmon.dll

8.0.7601.21761

1,494,528

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

05:24

x64

Jsproxy.dll

8.0.7600.16385

64,512

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:41

x64

Wininet.dll

8.0.7601.21761

1,189,376

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

05:24

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:41

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.21761

12,262,400

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

05:19

x64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

Ngày 13 tháng 7 năm 2009

20:36

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7600.16385

247,808

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:41

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.21761

10,991,104

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

05:41

x86

Ieui.dll

8.0.7600.16385

176,640

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:15

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

Ngày 13 tháng 7 năm 2009

20:45

Not Applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Urlmon.dll

8.0.7601.21761

2,733,568

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

04:14

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7600.16385

114,176

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:46

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.21761

2,201,088

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

04:15

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:50

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.21761

18,738,688

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

04:09

IA-64

Ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

Ngày 13 tháng 7 năm 2009

20:36

Not Applicable

Ieui.dll

8.0.7600.16385

519,168

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:46

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.21761

10,991,104

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

05:41

x86

Ieui.dll

8.0.7600.16385

176,640

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:15

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Not Applicable

13,270

Ngày 13 tháng 7 năm 2009

20:45

Not Applicable

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin tệp bổ sung Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

File name

X86_374bed0995fba0452dcd3a30847043b2_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_752b9c1fe9eb0314.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

726

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

X86_88733d5c4c255832ac16ec532917fbd9_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_fb9c76e7fd69bae0.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

724

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

X86_a1478f9ee0545ee13eac89e8f4cddbb6_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_a25b0505904a7850.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

695

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

X86_microsoft-windows-i.. ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_d1f55735c556d97c.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

264,470

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

06:17

Tên tệp

X86_microsoft-windows-i.. tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_1efb32d7906000f.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

43,621

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

09:03

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_81b4abf99cabf772.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

201,049

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

09:03

Tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được hỗ trợ

Tên tệp

Amd64_5ee88adeda1ce7b75c81bfa1d7430aa1_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_8f77de341491cbbd.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

1,100

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Amd64_6ac284ce4c689139012cb361e1d86792_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_2e6d3652c660686f.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

1,096

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Amd64_75b378c614bc4f7ee43ee5cc312dc907_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_afbe47b1823a9dcf.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

728

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Amd64_80077fa0680284b1369d5b1c1584f2a9_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_6aa0290643b94465.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

1,040

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Amd64_9502aa1cce7a4c1fc34e9e3b9f66964b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_a03705a6856c9636.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

699

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Amd64_d1febc6b2c3ab10f13c9307ea0e4ef6b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_b2008f08cec376e3.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

730

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-i.. ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_2e13f2b97db44ab2.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

264,474

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

06:56

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-i.. tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_7b19ce5b48bd7145.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

43,625

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

09:13

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_ddd3477d550968a8.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

201,053

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

09:13

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_e827f1cf896a2aa3.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

199,054

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

09:13

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Ia64_752b038e58ea8aece85d9936bebaee03_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_02d29064c66906b4.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

1,094

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Ia64_806add81916876b3cf8c7d1e49c297bd_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_06a83e1d13782e63.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

1,098

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Ia64_8f2906aac972a21babd8d8035b2cee06_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_99a9e7c3681047bc.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

1,038

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:56

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-i.. ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_d1f6fb2bc554e278.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

264,472

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

06:51

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-i.. tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_1efcd6cd905e090b.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

43,623

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:57

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_81b64fef9caa006e.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

201,051

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:57

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21761_none_e827f1cf896a2aa3.manifest

Phiên bản tệp

Not Applicable

Kích thước tệp

199,054

Date (UTC)

Ngày 1 tháng 7 năm 2011

Time (UTC)

08:57

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×