You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Bạn tạo một ứng dụng lớp nền tảng của Microsoft (MFC) bao gồm nhiều dòng của thanh công cụ trong Microsoft Visual Studio 2005. Một số thanh công cụ ẩn, và một số thanh công cụ Hiển thị. Khi bạn chạy ứng dụng MFC, bạn không thể định vị Hiển thị thanh công cụ trên cùng hàng.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một tính toán không chính xác được thực hiện trong phương pháp lớp CDockBar . Tính toán không chính xác này khiến không đúng vị trí của thanh công cụ có thể nhìn thấy trên hàng ẩn.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Visual Studio 2005 gói dịch vụ 1 (SP1) được cài đặt trên máy tính để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt hotfix Nếu trường hợp liên quan không sử dụng.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Atl80.dll

8.0.50727.4028

96,256

30-Mar-2009

19:29

x86

Atl80.dll

8.0.50727.4028

114,688

30-Mar-2009

20:05

x86

Atl80.dll

8.0.50727.4028

96,256

30-Mar-2009

20:05

x86

Atl80.dll

8.0.50727.4028

113,152

30-Mar-2009

20:27

x64

Atl80.dll

8.0.50727.4028

278,016

30-Mar-2009

20:51

IA-64

Atl80.dll

8.0.50727.4028

278,016

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Atl80.dll

8.0.50727.4028

113,152

31-Mar-2009

00:24

x64

Comsuppd.lib

356,490

30-Mar-2009

20:06

x86

atl.lib

18.594

31-Mar-2009

00:24

x86

atl.lib

15.850 người

31-Mar-2009

00:24

x86

atl.lib

16,828

30-Mar-2009

20:05

x86

atlassem.h

1.841

30-Mar-2009

20:05

atldload.lib

485,762

31-Mar-2009

00:24

x86

atldload.lib

416,614

31-Mar-2009

00:24

x86

atldload.lib

394,896

30-Mar-2009

20:05

x86

atlhost.h

77,740

30-Mar-2009

20:05

atlmincrt.lib

86,976

31-Mar-2009

00:24

x86

atlmincrt.lib

56,224

31-Mar-2009

00:24

x86

atlmincrt.lib

71,536

30-Mar-2009

20:05

x86

atls.lib

913,884

31-Mar-2009

00:24

x86

atls.lib

668,240

31-Mar-2009

00:24

x86

atls.lib

993,550

30-Mar-2009

20:05

x86

atlsd.lib

1,516,902

31-Mar-2009

00:24

x86

atlsd.lib

1,082,042

31-Mar-2009

00:24

x86

atlsd.lib

1,175,476

30-Mar-2009

20:05

x86

bardock.cpp

24,756

30-Mar-2009

21:13

comsupp.lib

373,260

31-Mar-2009

00:24

x86

comsupp.lib

357,946

31-Mar-2009

00:24

x86

comsupp.lib

347,252

30-Mar-2009

20:06

x86

comsuppd.lib

391,468

31-Mar-2009

00:24

x86

comsuppd.lib

373,444

31-Mar-2009

00:24

x86

comsuppw.lib

372,946

31-Mar-2009

00:24

x86

comsuppw.lib

357,644

31-Mar-2009

00:24

x86

comsuppw.lib

346,922

30-Mar-2009

20:06

x86

comsuppwd.lib

391,168

31-Mar-2009

00:24

x86

comsuppwd.lib

373,148

31-Mar-2009

00:24

x86

comsuppwd.lib

356,174

30-Mar-2009

20:06

x86

crtassem.h

647

30-Mar-2009

20:04

x86

delayimp.lib

58,510

31-Mar-2009

00:24

x86

delayimp.lib

43,038

31-Mar-2009

00:24

x86

delayimp.lib

42,760

30-Mar-2009

20:05

x86

dlgcore.cpp

25,963

30-Mar-2009

21:13

eafxis.lib

613,600

31-Mar-2009

00:24

x86

eafxis.lib

469,928

31-Mar-2009

00:24

x86

eafxis.lib

419,552

30-Mar-2009

21:13

x86

eafxisd.lib

675,492

31-Mar-2009

00:24

x86

eafxisd.lib

493,970

31-Mar-2009

00:24

x86

eafxisd.lib

429,702

30-Mar-2009

21:13

x86

libcmt.lib

10,866,778

31-Mar-2009

00:24

x86

libcmt.lib

7,889,278

31-Mar-2009

00:24

x86

libcmt.lib

7,705,590

30-Mar-2009

20:04

x86

libcmtd.lib

13,866,014

31-Mar-2009

00:24

x86

libcmtd.lib

9,865,476

31-Mar-2009

00:24

x86

libcmtd.lib

9,749,136

30-Mar-2009

20:04

x86

libcpmt.lib

8,210,490

31-Mar-2009

00:24

x86

libcpmt.lib

7,225,520

31-Mar-2009

00:24

x86

libcpmt.lib

4,983,946

30-Mar-2009

20:04

x86

libcpmtd.lib

11,602,082

31-Mar-2009

00:24

x86

libcpmtd.lib

9,305,750

31-Mar-2009

00:24

x86

libcpmtd.lib

6,686,248

30-Mar-2009

20:04

x86

libsmanifest.res

1.644 người

30-Mar-2009

21:29

libsmanifest.res

1.636

30-Mar-2009

21:29

mfc71.lib

3,370,886

31-Mar-2009

00:24

x86

mfc71.lib

2,563,176

31-Mar-2009

00:24

x86

mfc71.lib

2,623,050

30-Mar-2009

21:13

x86

mfc71d.lib

4,392,626

31-Mar-2009

00:24

x86

mfc71d.lib

3,364,464

31-Mar-2009

00:24

x86

mfc71d.lib

3,414,806

30-Mar-2009

21:13

x86

mfc71u.lib

4,421,408

31-Mar-2009

00:24

x86

mfc71u.lib

3,269,356

31-Mar-2009

00:24

x86

mfc71u.lib

3,429,192

30-Mar-2009

21:13

x86

mfc71ud.lib

5,716,154

31-Mar-2009

00:24

x86

mfc71ud.lib

4,254,530

31-Mar-2009

00:24

x86

mfc71ud.lib

4,401,158

30-Mar-2009

21:13

x86

mfcassem.h

3,055

30-Mar-2009

21:13

mfcdload.lib

744,650

30-Mar-2009

21:13

x86

mfcdload.lib

851,864

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcdload.lib

733,970

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcm80.lib

39,108

30-Mar-2009

21:14

x86

mfcm80.lib

51,932

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcm80.lib

37,270

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcm80d.lib

42,632

30-Mar-2009

21:14

x86

mfcm80d.lib

51,952

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcm80d.lib

40,306

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcm80u.lib

40,432

30-Mar-2009

21:14

x86

mfcm80u.lib

53,946

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcm80u.lib

38,614

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcm80ud.lib

43,966

30-Mar-2009

21:14

x86

mfcm80ud.lib

53,962

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcm80ud.lib

41,662

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71.lib

934,260

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71.lib

825,606

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71.lib

797,888

30-Mar-2009

21:13

x86

mfcs71d.lib

1,047,844

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71d.lib

891,970

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71d.lib

847,608

30-Mar-2009

21:13

x86

mfcs71u.lib

693,206

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71u.lib

653,558

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71u.lib

661,438

30-Mar-2009

21:13

x86

mfcs71ud.lib

742,108

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71ud.lib

695,844

31-Mar-2009

00:24

x86

mfcs71ud.lib

692,456

30-Mar-2009

21:13

x86

microsoft.vc80.atl.manifest

466

30-Mar-2009

19:29

x86

microsoft.vc80.atl.manifest

467

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft.vc80.atl.manifest

468

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft_vc80_atl_x86_ia64.msm

185,856

31-Mar-2009

03:05

IA-64

microsoft_vc80_atl_x86.msm

164,352

31-Mar-2009

03:05

x86

microsoft_vc80_atl_x86_x64.msm

143,360

31-Mar-2009

03:05

x64

microsoft.vc80.crt.manifest

1,870

30-Mar-2009

19:29

x86

microsoft.vc80.crt.manifest

1,871

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft.vc80.crt.manifest

1.872

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft_vc80_crt_x86_ia64.msm

2,476,032

31-Mar-2009

03:06

IA-64

microsoft_vc80_crt_x86.msm

651,264

31-Mar-2009

03:06

x86

microsoft_vc80_crt_x86_x64.msm

1,799,680

31-Mar-2009

03:06

x64

microsoft.vc80.debugcrt.manifest

1.878 người

30-Mar-2009

19:29

x86

microsoft.vc80.debugcrt.manifest

1,879

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft.vc80.debugcrt.manifest

1,880

31-Mar-2009

00:25

x86

microsoft_vc80_debugcrt_x86_ia64.msm

3,983,872

31-Mar-2009

03:06

IA-64

microsoft_vc80_debugcrt_x86.msm

2,180,608

31-Mar-2009

03:06

x86

microsoft_vc80_debugcrt_x86_x64.msm

2,287,104

31-Mar-2009

03:06

x64

microsoft.vc80.debugmfc.manifest

2,381

30-Mar-2009

21:30

x86

microsoft.vc80.debugmfc.manifest

2,382

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft.vc80.debugmfc.manifest

2,383

31-Mar-2009

00:25

x86

microsoft_vc80_debugmfc_x86_ia64.msm

9,189,888

31-Mar-2009

03:07

IA-64

microsoft_vc80_debugmfc_x86.msm

4,336,640

31-Mar-2009

03:07

x86

microsoft_vc80_debugmfc_x86_x64.msm

4,863,488

31-Mar-2009

03:07

x64

microsoft.vc80.debugopenmp.manifest

475

30-Mar-2009

21:42

x86

microsoft.vc80.debugopenmp.manifest

476

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft.vc80.debugopenmp.manifest

477

31-Mar-2009

00:25

x86

microsoft_vc80_debugopenmp_x86_ia64.msm

169,984

31-Mar-2009

03:08

IA-64

microsoft_vc80_debugopenmp_x86.msm

131,584

31-Mar-2009

03:08

x86

microsoft_vc80_debugopenmp_x86_x64.msm

128,512

31-Mar-2009

03:08

x64

microsoft.vc80.mfc.manifest

2.372 người

30-Mar-2009

21:30

x86

microsoft.vc80.mfc.manifest

2.373 người

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft.vc80.mfc.manifest

2,374

31-Mar-2009

00:25

x86

microsoft_vc80_mfc_x86_ia64.msm

5,818,880

31-Mar-2009

03:08

IA-64

microsoft_vc80_mfc_x86.msm

1,630,720

31-Mar-2009

03:08

x86

microsoft_vc80_mfc_x86_x64.msm

1,920,512

31-Mar-2009

03:08

x64

microsoft.vc80.mfcloc.manifest

1.240 người

30-Mar-2009

21:30

x86

microsoft.vc80.mfcloc.manifest

1.241 người

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft.vc80.mfcloc.manifest

1.242

31-Mar-2009

00:25

x86

microsoft_vc80_mfcloc_x86_ia64.msm

154,112

31-Mar-2009

03:09

IA-64

microsoft_vc80_mfcloc_x86.msm

158,208

31-Mar-2009

03:09

x86

microsoft_vc80_mfcloc_x86_x64.msm

154,112

31-Mar-2009

03:09

x64

microsoft.vc80.openmp.manifest

469

30-Mar-2009

21:42

x86

microsoft.vc80.openmp.manifest

470

31-Mar-2009

00:24

x86

microsoft.vc80.openmp.manifest

471

31-Mar-2009

00:25

x86

microsoft_vc80_openmp_x86_ia64.msm

146,944

31-Mar-2009

03:09

IA-64

microsoft_vc80_openmp_x86.msm

120,320

31-Mar-2009

03:09

x86

microsoft_vc80_openmp_x86_x64.msm

127,488

31-Mar-2009

03:09

x64

msvcmrt.lib

948,046

30-Mar-2009

20:04

x86

msvcmrt.lib

1,066,758

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcmrt.lib

1,215,088

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcmrtd.lib

988,878

30-Mar-2009

20:04

x86

msvcmrtd.lib

1,110,970

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcmrtd.lib

1,256,262

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcprt.lib

1,960,630

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcprt.lib

1,512,940

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcprt.lib

1,482,866

30-Mar-2009

20:04

x86

msvcprtd.lib

2,162,820

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcprtd.lib

1,663,914

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcprtd.lib

1,632,576

30-Mar-2009

20:04

x86

msvcrt.lib

1,197,288

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcrt.lib

961,012

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcrt.lib

960,894

30-Mar-2009

20:04

x86

msvcrtd.lib

1,230,848

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcrtd.lib

994,068

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcrtd.lib

992,030

30-Mar-2009

20:04

x86

msvcurt.lib

5,968,958

30-Mar-2009

20:04

x86

msvcurt.lib

6,142,650

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcurt.lib

6,303,986

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcurtd.lib

6,644,090

30-Mar-2009

20:04

x86

msvcurtd.lib

6,803,730

31-Mar-2009

00:24

x86

msvcurtd.lib

6,982,004

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxcw.lib

32,185,040

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxcw.lib

22,207,574

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxcw.lib

19,135,552

30-Mar-2009

21:13

x86

nafxcwd.lib

36,335,126

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxcwd.lib

25,716,520

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxcwd.lib

21,840,436

30-Mar-2009

21:13

x86

nafxis.lib

285,398

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxis.lib

192,398

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxis.lib

189,526

30-Mar-2009

21:13

x86

nafxisd.lib

346,256

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxisd.lib

230,464

31-Mar-2009

00:24

x86

nafxisd.lib

219,226

30-Mar-2009

21:13

x86

oldnames.lib

130,222

31-Mar-2009

00:24

x86

oldnames.lib

88,316

31-Mar-2009

00:24

x86

oldnames.lib

89,094

30-Mar-2009

20:04

x86

pgobootrun.lib

2.500

30-Mar-2009

20:06

x86

pgobootrun.lib

2.716

31-Mar-2009

00:24

x86

pgobootrun.lib

2,294

31-Mar-2009

00:24

x86

pgort.lib

20,456

30-Mar-2009

20:06

x86

pgort.lib

36,372

31-Mar-2009

00:24

x86

pgort.lib

19,458

31-Mar-2009

00:24

x86

ptrustm.dll

510,908

31-Mar-2009

00:24

x86

ptrustm.lib

383,024

30-Mar-2009

20:04

x86

ptrustm.lib

435,096

31-Mar-2009

00:24

x86

ptrustmd.dll

517,702

31-Mar-2009

00:24

x86

ptrustmd.lib

389,694

30-Mar-2009

20:04

x86

ptrustmd.lib

440,066

31-Mar-2009

00:24

x86

ptrustu.lib

263,562

30-Mar-2009

20:04

x86

ptrustu.lib

276,070

31-Mar-2009

00:24

x86

ptrustu.lib

321,652

31-Mar-2009

00:24

x86

ptrustud.lib

268,878

30-Mar-2009

20:04

x86

ptrustud.lib

279,348

31-Mar-2009

00:24

x86

ptrustud.lib

327,384

31-Mar-2009

00:24

x86

runtmchk.lib

331,478

31-Mar-2009

00:24

x86

runtmchk.lib

287,736

31-Mar-2009

00:24

x86

runtmchk.lib

310,890

30-Mar-2009

20:04

x86

uafxcw.lib

32,427,466

31-Mar-2009

00:24

x86

uafxcw.lib

22,207,130

31-Mar-2009

00:24

x86

uafxcw.lib

19,317,284

30-Mar-2009

21:13

x86

uafxcwd.lib

36,812,204

31-Mar-2009

00:24

x86

uafxcwd.lib

25,865,208

31-Mar-2009

00:24

x86

uafxcwd.lib

22,162,398

30-Mar-2009

21:13

x86

vcomp.lib

26,812

30-Mar-2009

21:42

x86

vcomp.lib

26.270 người

31-Mar-2009

00:24

x86

vcomp.lib

31,758

31-Mar-2009

00:24

x86

vcompd.dll

26,384

31-Mar-2009

00:24

x86

vcompd.lib

26,946

30-Mar-2009

21:42

x86

vcompd.lib

31,872

31-Mar-2009

00:24

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.4028

1,658,880

30-Mar-2009

21:01

x64

Mfc80.dll

8.0.50727.4028

3,522,560

30-Mar-2009

21:27

IA-64

Mfc80.dll

8.0.50727.4028

1,105,920

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.4028

1,105,920

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.4028

3,522,560

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80.dll

8.0.50727.4028

1,658,880

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.4028

33,280

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.4028

40.960

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.4028

33,280

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.4028

40.960

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.4028

33,280

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.4028

33,280

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80cht.dll

8.0.50727.4028

33,792

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80cht.dll

8.0.50727.4028

45,056

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.4028

33,792

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80cht.dll

8.0.50727.4028

45,056

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.4028

33,792

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80cht.dll

8.0.50727.4028

33,792

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80d.dll

8.0.50727.4028

3,224,576

30-Mar-2009

21:01

x64

Mfc80d.dll

8.0.50727.4028

9,244,672

30-Mar-2009

21:26

IA-64

Mfc80d.dll

8.0.50727.4028

2,404,352

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80d.dll

8.0.50727.4028

2,404,352

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80d.dll

8.0.50727.4028

9,244,672

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80d.dll

8.0.50727.4028

3,224,576

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80deu.dll

8.0.50727.4028

54,272

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80deu.dll

8.0.50727.4028

65,536

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.4028

54,272

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80deu.dll

8.0.50727.4028

65,536

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.4028

54,272

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80deu.dll

8.0.50727.4028

54,272

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80enu.dll

8.0.50727.4028

47,104

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80enu.dll

8.0.50727.4028

57,344

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.4028

47,104

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80enu.dll

8.0.50727.4028

57,344

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.4028

47,104

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80enu.dll

8.0.50727.4028

47,104

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80esp.dll

8.0.50727.4028

51,712

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80esp.dll

8.0.50727.4028

61,440

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.4028

51,712

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80esp.dll

8.0.50727.4028

61,440

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.4028

51,712

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80esp.dll

8.0.50727.4028

51,712

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80fra.dll

8.0.50727.4028

52,736

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80fra.dll

8.0.50727.4028

61,440

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.4028

52,736

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80fra.dll

8.0.50727.4028

61,440

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.4028

52,736

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80fra.dll

8.0.50727.4028

52,736

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80ita.dll

8.0.50727.4028

52,224

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80ita.dll

8.0.50727.4028

61,440

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.4028

52,224

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80ita.dll

8.0.50727.4028

61,440

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.4028

52,224

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80ita.dll

8.0.50727.4028

52,224

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.4028

38,912

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.4028

49,152

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.4028

38,912

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.4028

49,152

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.4028

38,912

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.4028

38,912

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80kor.dll

8.0.50727.4028

38,400

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80kor.dll

8.0.50727.4028

49,152

30-Mar-2009

21:12

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.4028

38,400

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80kor.dll

8.0.50727.4028

49,152

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.4028

38,400

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80kor.dll

8.0.50727.4028

38,400

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80u.dll

8.0.50727.4028

1,655,296

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80u.dll

8.0.50727.4028

3,514,368

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80u.dll

8.0.50727.4028

1,093,120

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.4028

1,093,120

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.4028

3,514,368

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80u.dll

8.0.50727.4028

1,655,296

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfc80ud.dll

8.0.50727.4028

3,231,744

30-Mar-2009

21:02

x64

Mfc80ud.dll

8.0.50727.4028

9,224,192

30-Mar-2009

21:28

IA-64

Mfc80ud.dll

8.0.50727.4028

2,407,424

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80ud.dll

8.0.50727.4028

2,407,424

30-Mar-2009

21:30

x86

Mfc80ud.dll

8.0.50727.4028

9,224,192

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Mfc80ud.dll

8.0.50727.4028

3,231,744

31-Mar-2009

00:25

x64

Mfcm80.dll

8.0.50727.4028

65,024

31-Mar-2009

02:10

x64

Mfcm80.dll

8.0.50727.4028

114,688

31-Mar-2009

02:19

IA-64

Mfcm80.dll

8.0.50727.4028

69,632

31-Mar-2009

02:24

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.4028

65,024

31-Mar-2009

02:37

x64

Mfcm80.dll

8.0.50727.4028

114,688

31-Mar-2009

02:56

IA-64

Mfcm80.dll

8.0.50727.4028

69,632

31-Mar-2009

02:59

x86

Mfcm80d.dll

8.0.50727.4028

258,048

31-Mar-2009

02:10

IA-64

Mfcm80d.dll

8.0.50727.4028

123,904

31-Mar-2009

02:18

x64

Mfcm80d.dll

8.0.50727.4028

114,688

31-Mar-2009

02:25

x86

Mfcm80d.dll

8.0.50727.4028

258,048

31-Mar-2009

02:38

IA-64

Mfcm80d.dll

8.0.50727.4028

114,688

31-Mar-2009

02:39

x86

Mfcm80d.dll

8.0.50727.4028

123,904

31-Mar-2009

02:53

x64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.4028

57,856

31-Mar-2009

02:13

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.4028

63,488

31-Mar-2009

02:18

x64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.4028

114,688

31-Mar-2009

02:24

IA-64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.4028

57,856

31-Mar-2009

02:41

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.4028

63,488

31-Mar-2009

02:55

x64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.4028

114,688

31-Mar-2009

02:59

IA-64

Mfcm80ud.dll

8.0.50727.4028

102,912

31-Mar-2009

02:14

x86

Mfcm80ud.dll

8.0.50727.4028

122,880

31-Mar-2009

02:16

x64

Mfcm80ud.dll

8.0.50727.4028

258,048

31-Mar-2009

02:24

IA-64

Mfcm80ud.dll

8.0.50727.4028

102,912

31-Mar-2009

02:44

x86

Mfcm80ud.dll

8.0.50727.4028

122,880

31-Mar-2009

02:51

x64

Mfcm80ud.dll

8.0.50727.4028

258,048

31-Mar-2009

02:59

IA-64

Mfcmifc80.dll

8.0.50727.4028

7,168

31-Mar-2009

02:39

x86

Mfcmifc80.dll

8.0.50727.4028

7,680

31-Mar-2009

00:23

x86

Mfcmifc80.dll

8.0.50727.4028

7,168

31-Mar-2009

00:24

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4028

574,464

31-Mar-2009

02:10

IA-64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4028

479,232

31-Mar-2009

02:14

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4028

515,072

31-Mar-2009

02:24

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4028

574,464

31-Mar-2009

02:37

IA-64

Msvcm80.dll

8.0.50727.4028

479,232

31-Mar-2009

02:46

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4028

515,072

31-Mar-2009

02:58

x64

Msvcm80d.dll

8.0.50727.4028

1,015,808

31-Mar-2009

02:10

x86

Msvcm80d.dll

8.0.50727.4028

1,347,072

31-Mar-2009

02:16

x64

Msvcm80d.dll

8.0.50727.4028

1,650,176

31-Mar-2009

02:19

IA-64

Msvcm80d.dll

8.0.50727.4028

1,015,808

31-Mar-2009

02:40

x86

Msvcm80d.dll

8.0.50727.4028

1,347,072

31-Mar-2009

02:48

x64

Msvcm80d.dll

8.0.50727.4028

1,650,176

31-Mar-2009

02:55

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4028

554,816

31-Mar-2009

02:14

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4028

1,068,352

31-Mar-2009

02:16

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4028

1,404,736

31-Mar-2009

02:17

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4028

1,404,736

31-Mar-2009

02:37

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4028

554,816

31-Mar-2009

02:45

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4028

1,068,352

31-Mar-2009

02:58

x64

Msvcp80d.dll

8.0.50727.4028

1,036,288

30-Mar-2009

19:29

x86

Msvcp80d.dll

8.0.50727.4028

1,036,288

30-Mar-2009

20:04

x86

Msvcp80d.dll

8.0.50727.4028

1,402,368

30-Mar-2009

20:25

x64

Msvcp80d.dll

8.0.50727.4028

3,240,448

30-Mar-2009

20:47

IA-64

Msvcp80d.dll

8.0.50727.4028

3,240,448

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Msvcp80d.dll

8.0.50727.4028

1,402,368

31-Mar-2009

00:25

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4028

802,640

31-Mar-2009

02:09

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4028

1,495,888

31-Mar-2009

02:14

IA-64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4028

632,640

31-Mar-2009

02:16

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4028

802,640

31-Mar-2009

02:41

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4028

1,495,888

31-Mar-2009

02:45

IA-64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4028

632,640

31-Mar-2009

02:54

x86

Msvcr80d.dll

8.0.50727.4028

1,175,552

30-Mar-2009

19:29

x86

Msvcr80d.dll

8.0.50727.4028

1,175,552

30-Mar-2009

20:04

x86

Msvcr80d.dll

8.0.50727.4028

1,334,784

30-Mar-2009

20:23

x64

Msvcr80d.dll

8.0.50727.4028

3,725,824

30-Mar-2009

20:45

IA-64

Msvcr80d.dll

8.0.50727.4028

3,725,824

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Msvcr80d.dll

8.0.50727.4028

1,334,784

31-Mar-2009

00:25

x64

Setup.exe

2.0.50727.4028

3,174,736

30-Mar-2009

23:02

x86

Setup.exe

2.0.50727.4028

6,619,472

30-Mar-2009

23:42

x86

Setup.exe

2.0.50727.4028

2,698,064

31-Mar-2009

04:31

x86

Vcomp.dll

8.0.50727.4028

87,552

30-Mar-2009

21:07

x64

Vcomp.dll

8.0.50727.4028

165,376

30-Mar-2009

21:36

IA-64

Vcomp.dll

8.0.50727.4028

65,536

30-Mar-2009

21:42

x86

Vcomp.dll

8.0.50727.4028

65,536

30-Mar-2009

21:42

x86

Vcomp.dll

8.0.50727.4028

165,376

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Vcomp.dll

8.0.50727.4028

87,552

31-Mar-2009

00:25

x64

Vcompd.dll

8.0.50727.4028

116,736

30-Mar-2009

21:07

x64

Vcompd.dll

8.0.50727.4028

378,368

30-Mar-2009

21:36

IA-64

Vcompd.dll

8.0.50727.4028

102,400

30-Mar-2009

21:42

x86

Vcompd.dll

8.0.50727.4028

102,400

30-Mar-2009

21:42

x86

Vcompd.dll

8.0.50727.4028

378,368

31-Mar-2009

00:24

IA-64

Vcompd.dll

8.0.50727.4028

116,736

31-Mar-2009

00:25

x64


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×