Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft tích hợp máy chủ Server 2010, bạn dừng dịch vụ SnaBase trên máy khách. Ví dụ: bạn dừng dịch vụ để thực hiện tác vụ bảo trì. Nếu chạy mô phỏng 3270 SnaBase dịch vụ báo cáo dừng dịch vụ thành công. Ngoài ra, mô phỏng 3270 bị dừng.

Tuy nhiên, các 3270 mô phỏng không ngừng bình thường và vẫn xuất hiện trong danh sách tác vụ. Ngoài ra, khi bạn cố gắng khởi động lại dịch vụ SnaBase, Dịch vụ không khởi động lại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì phần SnaDMOD không dừng lại chính xác trong trường hợp này.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ 8 dành cho máy chủ tích hợp Server 2010. Để biết thêm thông tin về cách lấy bản tích lũy Cập Nhật gói, hãy xem tích lũy gói 8 cho máy chủ tích hợp Server 2010.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×