Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứngXem xét tình huống sau:

  • Phiên bản tiếng Nhật của hình thời gian chạy trên Windows Embedded Compact 7 đang chạy trên thiết bị.

  • Bạn chạy Microsoft Silverlight cho Windows Embedded chạy ứng dụng trên thiết bị.

  • Bạn phải nhập ký tự vào một điều khiển hộp văn bản trong ứng dụng bằng cách sử dụng một trình soạn thảo phương thức nhập tiếng Nhật (IME).

Trong trường hợp này, bạn không thể nhập ký tự tiếng Nhật.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 9 năm 2013) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xamlruntime.dll

1,380,352

07-Aug-2013

19:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.map

1,833,466

07-Aug-2013

19:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.rel

1,768,245

07-Aug-2013

19:41

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.dll

2,248,704

07-Aug-2013

19:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.map

2,484,389

07-Aug-2013

19:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.rel

2,323,856

07-Aug-2013

19:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.dll

987,136

07-Aug-2013

19:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.map

1,264,585

07-Aug-2013

19:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.rel

1,581,572

07-Aug-2013

19:37

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.dll

1,368,064

07-Aug-2013

19:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.map

1,832,912

07-Aug-2013

19:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.rel

1,762,590

07-Aug-2013

19:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.dll

2,240,512

07-Aug-2013

19:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.map

2,484,630

07-Aug-2013

19:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.rel

2,316,229

07-Aug-2013

19:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.dll

974,848

07-Aug-2013

19:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.map

1,264,087

07-Aug-2013

19:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.rel

1,576,903

07-Aug-2013

19:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.dll

1,359,872

07-Aug-2013

20:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.map

1,832,912

07-Aug-2013

20:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.rel

1,762,590

07-Aug-2013

20:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.dll

2,232,320

07-Aug-2013

20:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.map

2,484,630

07-Aug-2013

20:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.rel

2,316,200

07-Aug-2013

20:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.dll

970,752

07-Aug-2013

20:13

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.map

1,264,015

07-Aug-2013

20:13

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.rel

1,576,874

07-Aug-2013

20:13

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.dll

1,720,320

07-Aug-2013

20:34

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.map

1,840,063

07-Aug-2013

20:34

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.rel

2,847,103

07-Aug-2013

20:34

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.dll

2,531,328

07-Aug-2013

20:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.map

2,462,085

07-Aug-2013

20:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.rel

3,904,675

07-Aug-2013

20:32

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.dll

1,241,088

07-Aug-2013

20:30

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.map

1,435,604

07-Aug-2013

20:30

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.rel

2,320,985

07-Aug-2013

20:30

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.dll

1,712,128

07-Aug-2013

20:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.map

1,838,456

07-Aug-2013

20:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.rel

2,818,741

07-Aug-2013

20:50

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.dll

2,523,136

07-Aug-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.map

2,460,162

07-Aug-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.rel

3,878,285

07-Aug-2013

20:48

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.dll

1,236,992

07-Aug-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.map

1,434,174

07-Aug-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.rel

2,300,192

07-Aug-2013

20:47

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.dll

1,273,856

07-Aug-2013

21:07

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.map

1,803,025

07-Aug-2013

21:07

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.rel

2,185,091

07-Aug-2013

21:07

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.dll

2,023,424

07-Aug-2013

21:05

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.map

2,461,254

07-Aug-2013

21:05

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.rel

2,927,259

07-Aug-2013

21:05

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.dll

925,696

07-Aug-2013

21:03

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.map

1,425,473

07-Aug-2013

21:03

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.rel

1,954,077

07-Aug-2013

21:03

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.dll

1,069,056

07-Aug-2013

21:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.map

1,787,336

07-Aug-2013

21:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.rel

1,730,197

07-Aug-2013

21:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.dll

1,609,728

07-Aug-2013

21:20

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.map

2,282,054

07-Aug-2013

21:20

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.rel

2,139,503

07-Aug-2013

21:20

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

782,336

07-Aug-2013

21:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.map

1,428,799

07-Aug-2013

21:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.rel

1,625,159

07-Aug-2013

21:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.exp

1.891 người

07-Aug-2013

19:41

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

19:41

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Xamlruntime.exp

1,889

07-Aug-2013

19:39

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

19:39

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Xamlruntime.exp

1,890

07-Aug-2013

19:37

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

19:37

Public\Common\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Xamlruntime.exp

1.891 người

07-Aug-2013

19:59

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

19:59

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Xamlruntime.exp

1,889

07-Aug-2013

19:57

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

19:57

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Xamlruntime.exp

1,890

07-Aug-2013

19:55

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

19:55

Public\Common\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Xamlruntime.exp

1.891 người

07-Aug-2013

20:17

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:17

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Xamlruntime.exp

1,889

07-Aug-2013

20:15

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:15

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Xamlruntime.exp

1,890

07-Aug-2013

20:13

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:13

Public\Common\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Xamlruntime.exp

1,896

07-Aug-2013

20:33

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:33

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Xamlruntime.exp

1,894

07-Aug-2013

20:31

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:31

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Xamlruntime.exp

1,895

07-Aug-2013

20:30

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:30

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Xamlruntime.exp

1,899

07-Aug-2013

20:50

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:50

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.exp

1,897

07-Aug-2013

20:48

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:48

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.exp

1.898 người

07-Aug-2013

20:47

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

07-Aug-2013

20:47

Public\Common\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.exp

1,897

07-Aug-2013

21:07

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Xamlruntime.lib

3,664

07-Aug-2013

21:07

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Xamlruntime.exp

1,895

07-Aug-2013

21:05

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Xamlruntime.lib

3,664

07-Aug-2013

21:05

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Xamlruntime.exp

1,896

07-Aug-2013

21:03

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Xamlruntime.lib

3,664

07-Aug-2013

21:03

Public\Common\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Xamlruntime.exp

1,897

07-Aug-2013

21:22

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Checked

Xamlruntime.lib

3,664

07-Aug-2013

21:22

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Checked

Xamlruntime.exp

1,895

07-Aug-2013

21:20

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Debug

Xamlruntime.lib

3,664

07-Aug-2013

21:20

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Debug

Xamlruntime.exp

1,896

07-Aug-2013

21:19

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Retail

Xamlruntime.lib

3,664

07-Aug-2013

21:19

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Retail

Xamlruntime_dt.dll

1,069,056

07-Aug-2013

22:12

Program files\Microsoft visual studio 9.0\Vc\Vcwizards\WindowsembeddedsilverlighttoolsTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×