Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có Microsoft Silverlight cho ứng dụng Windows Embedded (SWE) chứa một Visual Studio 2008 C++ và phần Blend XAML trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật thêm các phương pháp GetTemplateChild lớp SWE IXRControl .

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xrcustomcontrol.h

22,242

21-Apr-2014

09:10

Public\Common\Sdk\Inc

Xamlruntime.h

356,935

12-May-2014

22:29

Public\Common\Sdk\Inc

Xamlruntime.lib

3,642

12-May-2014

21:50

Public\Common\Sdk\Lib\Arm7\Debug

Interactivity.def

169

09-Apr-2014

17:12

Public\Common\Sdk\Lib\Arm7\Debug

Interactivity.lib

2.412 người

12-May-2014

21:50

Public\Common\Sdk\Lib\Arm7\Debug

Interactivity.lib

2.412 người

12-May-2014

19:54

Public\Common\Sdk\Lib\Arm7\Retail

Interactivity.def

169

09-Apr-2014

17:12

Public\Common\Sdk\Lib\Arm7\Retail

Xamlruntime.lib

3,642

12-May-2014

19:54

Public\Common\Sdk\Lib\Arm7\Retail

Interactivity.lib

2,426

12-May-2014

19:53

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Retail

Interactivity.def

169

09-Apr-2014

17:12

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Retail

Xamlruntime.lib

3,664

12-May-2014

19:53

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Retail

Interactivity.lib

2,426

12-May-2014

22:34

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Debug

Interactivity.def

169

09-Apr-2014

18:18

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Debug

Xamlruntime.lib

3,664

12-May-2014

22:34

Public\Common\Sdk\Lib\X86\Debug

Xamlruntime.rel

1,577,773

12-May-2014

19:54

Public\Common\Oak\Target\Arm7\Retail

Xamlruntime.dll

970,752

12-May-2014

19:54

Public\Common\Oak\Target\Arm7\Retail

Xamlruntime.map

1,263,889

12-May-2014

19:54

Public\Common\Oak\Target\Arm7\Retail

Xamlruntime.rel

2,317,157

12-May-2014

21:50

Public\Common\Oak\Target\Arm7\Debug

Xamlruntime.dll

2,232,320

12-May-2014

21:50

Public\Common\Oak\Target\Arm7\Debug

Xamlruntime.map

2,485,096

12-May-2014

21:50

Public\Common\Oak\Target\Arm7\Debug

Xamlruntime.rel

2,140,489

12-May-2014

22:34

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

1,605,632

12-May-2014

22:34

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.map

2,282,344

12-May-2014

22:34

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.rel

1,626,116

12-May-2014

19:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.dll

782,336

12-May-2014

19:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.map

1,428,642

12-May-2014

19:53

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Interactivity.dll

262,144

24-Apr-2014

20:37

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntime_dt.dll

1,572,864

24-Apr-2014

20:37

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntimecore_dt.dll

3,555,328

24-Apr-2014

20:37

Public\Common\Oak\Bin\I386Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×