Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đang sử dụng bộ điều hợp MQSeries nhận và xử lý thông báo trong Microsoft BizTalk Server, và bạn có một hàng đợi MQSeries chứa thư lớn hơn mảnh Kích thước được cấu hình trên bộ điều hợp. Trong trường hợp này, BizTalk server có thể truy cập vào một vòng lặp và tiêu thụ cao lưu lượng mạng và CPU hoạt động. Ngoài ra, BizTalk server có thể tiêu thụ nhiều tệp lớn tạm thời cho đến khi quá trình BizTalk sập.

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Cập Nhật tích luỹ 5 cho Microsoft BizTalk Server 2016

Cập Nhật tích luỹ 8 Microsoft BizTalk Server 2013 R2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2555976 gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907 thông tin về BizTalk hotfix và gói dịch vụ hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×