Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn sử dụng bộ điều hợp BizTalk cho ứng dụng máy chủ tích hợp thông tin quản lý hệ thống (IMS) ứng dụng trên một máy chủ IBM.

  • Chuỗi kết nối được sử dụng bộ điều hợp BizTalk cho ứng dụng máy chủ đã thiết lập tuỳ chọn UseSsl để đúng cho phép mã hoá.


Trong trường hợp này, ứng dụng BizTalk Server được sử dụng để kết nối với ứng dụng IMS có thể gặp phải một lỗi chuyển đổi dữ liệu tương tự như sau:

ID sự kiện: 102
Nguồn tích hợp ứng dụng của mình
Mô tả:
Tích hợp ứng dụng HISETBG0001 đã chặn một ngoại lệ trong phương pháp Method_name. Dưới đây là mô tả ngoại lệ: HISMAGB0035 lỗi chuyển đổi dữ liệu đã xảy ra khi chuyển đổi từ định dạng máy chủ Intel dạng viên tên Member_name cấu trúc Structure_name.


Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong tích lũy Cập Nhật 2 tích hợp máy chủ Server 2013 và 10 Cập Nhật tích luỹ dành cho máy chủ tích hợp Server 2010.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×