Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có BizTalk Server 2009 tích lũy Update 6 (CU6) được cài đặt trên Microsoft BizTalk Server 2009 hoặc bạn sử dụng Microsoft BizTalk Server 2010.

  • Bạn sử dụng Microsoft System Center Operations Manager để theo dõi các ứng dụng BizTalk hoặc chạy bất kỳ ứng dụng nào làm BizTalk WMI cuộc gọi trên máy tính này.


Trong trường hợp này, các ứng dụng đang chạy trên máy tính có thể ngừng đáp ứng hoặc sập thường xuyên.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do gián đoạn.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server 2010:

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, khởi động máy chủ định kỳ.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, xem thông tin về BizTalk Server hotfix.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×