Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có Microsoft Silverlight cho Windows Embedded (SWE) ứng dụng trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7. Bạn đặt liên kết SelectedIndex của một ListBox -1 và DataContext để trống. Khi bạn đặt các đối tượng tương tự như DataContext lại, lựa chọn sẽ bị mất. Kết quả expect là rằng đặt DataContext không nên không gây ra bất kỳ thay đổi nào đối với thuộc tính DataContext .

Lưu ý Inizdeki ràng buộc thuộc tính được đặt thành null khi DataContext được đặt không.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Xamlruntime.dll

1,376,256

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.map

1,834,114

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.rel

1,769,260

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,684,096

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.map

4,649,111

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,052,945

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Xamlruntime.dll

2,244,608

30-Apr-2014

08:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.map

2,484,856

30-Apr-2014

08:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.rel

2,324,871

30-Apr-2014

08:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,178,560

30-Apr-2014

08:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.map

5,198,828

30-Apr-2014

08:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,072,491

30-Apr-2014

08:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Xamlruntime.dll

987,136

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.map

1,264,435

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.rel

1,582,471

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,665,920

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.map

1,620,071

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntimecore.rel

2,009,728

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Xamlruntime.dll

1,363,968

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.map

1,833,565

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.rel

1,763,605

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,610,368

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.map

4,655,954

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,031,253

30-Apr-2014

06:08

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Xamlruntime.dll

2,236,416

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.map

2,485,096

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.rel

2,317,186

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,125,312

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.map

5,205,323

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,050,161

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Xamlruntime.dll

974,848

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.map

1,263,988

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.rel

1,577,802

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,575,808

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.map

1,626,114

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,991,545

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Xamlruntime.dll

1,359,872

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.map

1,833,561

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.rel

1,763,605

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.dll

7,548,928

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.map

4,654,536

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,031,456

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Xamlruntime.dll

2,232,320

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.map

2,485,105

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.rel

2,317,157

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,055,680

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.map

5,205,321

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntimecore.rel

3,049,697

30-Apr-2014

08:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Xamlruntime.dll

970,752

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.map

1,263,889

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.rel

1,577,773

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,567,616

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.map

1,624,915

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,991,545

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Xamlruntime.dll

1,716,224

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.map

1,840,631

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.rel

2,848,524

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.dll

8,126,464

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.map

4,697,382

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntimecore.rel

7,509,056

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Xamlruntime.dll

2,527,232

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.map

2,462,471

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.rel

3,906,618

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,833,920

30-Apr-2014

08:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.map

5,201,591

30-Apr-2014

08:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntimecore.rel

10,295,724

30-Apr-2014

08:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Xamlruntime.dll

1,241,088

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.map

1,435,669

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.rel

2,322,232

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.dll

4,251,648

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.map

1,639,959

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntimecore.rel

3,482,493

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Xamlruntime.dll

1,708,032

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.map

1,839,025

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.rel

2,820,017

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.dll

8,085,504

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.map

4,701,837

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntimecore.rel

7,384,501

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Xamlruntime.dll

2,523,136

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.map

2,460,546

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.rel

3,880,054

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.dll

10,821,632

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.map

5,206,194

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntimecore.rel

10,221,832

30-Apr-2014

08:08

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Xamlruntime.dll

1,241,088

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.map

1,434,342

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.rel

2,301,468

30-Apr-2014

06:07

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.dll

4,202,496

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.map

1,643,902

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntimecore.rel

3,358,721

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Xamlruntime.dll

1,269,760

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.map

1,803,596

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.rel

2,186,251

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.dll

6,455,296

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.map

4,653,348

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,747,147

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Xamlruntime.dll

2,023,424

30-Apr-2014

08:46

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.map

2,461,632

30-Apr-2014

08:46

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.rel

2,928,680

30-Apr-2014

08:46

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.dll

8,359,936

30-Apr-2014

08:46

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.map

5,197,307

30-Apr-2014

08:46

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,410,783

30-Apr-2014

08:46

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Xamlruntime.dll

929,792

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.map

1,425,538

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.rel

1,955,121

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.dll

3,223,552

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.map

1,632,774

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntimecore.rel

2,367,501

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Xamlruntime.dll

1,064,960

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.map

1,787,806

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.rel

1,731,154

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.dll

5,406,720

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.map

4,850,055

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntimecore.rel

3,023,075

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Xamlruntime.dll

1,605,632

30-Apr-2014

08:47

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.map

2,282,344

30-Apr-2014

08:47

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.rel

2,140,489

30-Apr-2014

08:47

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.dll

7,286,784

30-Apr-2014

08:47

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.map

5,208,845

30-Apr-2014

08:47

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntimecore.rel

4,018,732

30-Apr-2014

08:47

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Xamlruntime.dll

782,336

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.map

1,428,642

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntime.rel

1,626,116

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.dll

2,850,816

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.map

1,794,829

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore.rel

1,877,343

30-Apr-2014

06:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Xamlruntimecore_dt.dll

3,555,328

24-Apr-2014

20:37

Public\Common\Oak\Bin\I386

Xamlruntime_dt.dll

1,572,864

24-Apr-2014

20:37

Public\Common\Oak\Bin\I386Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×