Triệu chứng

Bạn sử dụng bộ điều hợp MQSeries trong Microsoft BizTalk Server để gửi thư và nhận thư từ máy chủ MQSeries. Tuy nhiên, bạn thấy rằng một số giao dịch đã được trở lại, và bộ điều hợp MQSeries dừng xử lý thông báo nếu hàng đợi MQSeries mục tiêu đầy đủ.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do bộ điều hợp MQSeries không đúng cách xử lý lỗi "hàng đầy đủ" trong mọi tình huống.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Dịch vụ gói và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Thông tin thêm về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: Cập nhật thông tin về BizTalk hotfix và tích lũy hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×