Khắc phục: Các thành phần mảng trong vòng rất lớn có thể được trả về dưới dạng undefined trong JScript 5,8

Triệu chứng

Khi Microsoft JScript 5,8 lặp trên các thành phần mảng trong các vòng lặp rất lớn, các thành phần mảng có thể được trả về dưới dạng undefined. Ví dụ, sự cố này xảy ra khi bạn tìm cách sử dụng JScript 5,8 để phân tích các tập lệnh mẫu sau đây.

var wshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");function Test(iteration) { var TestArray = ["ab","cd","ef","gh"];  if (typeof TestArray[0] === "undefined") {   wshShell.Popup("TestArray[0] === undefined at iteration " + iteration);  }}for (var i = 0; i < 12000000; i++) { Test(i);}wshShell.Popup("Done");

Lưu ý Sự cố này có thể xảy ra khi bạn sử dụng JScript 5,8 trong Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 hoặc máy chủ script Windows.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do lỗi trong cách mà JScript 5,8 xử lý tuổi thọ của đối tượng khi có nhiều tuyển tập rác.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật cho phiên bản Internet Explorer của bạn.

Thông tin cập nhật

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft Windows Update. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ các tài nguyên sau đây.

Internet Explorer 9

Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào bản Cập Nhật bảo mật 2618444. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2618444 MS11-089: bản Cập Nhật bảo mật tích lũy cho Internet Explorer: 13/12, 2011

Internet Explorer 8

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Internet Explorer được cài đặt trên một trong các hệ điều hành sau đây:

Internet Explorer 9
 • Windows Vista

 • Windows Server 2008

 • Windows 7 SP1

 • Windows Server 2008 R2 SP1

Internet Explorer 8
 • Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3)

 • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

 • Windows Vista

 • Windows Server 2008

 • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • Windows Server 2008 R2 SP1

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản Cập Nhật sau đây:

976662 Bản cập nhật sẵn dùng cho tính năng JSON bản địa trong Internet Explorer 8

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Ghi chú thông tin về tệp của Windows XP và Windows Server 2003
 • Ngoài các tệp được liệt kê trong các bảng này, hotfix này cũng cài đặt tệp danh mục bảo mật được liên kết (sốkB. Cat) được ký bằng chữ ký điện tử của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows XP SP3

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Jscript.dll

5.8.6001.23259

726.528

28-Oct-2011

16:07

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Server 2003 SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Jscript.dll

5.8.6001.23259

726.528

25-Oct-2011

16:38

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2003 SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Jscript.dll

5.8.6001.23259

817.664

25-Oct-2011

14:20

x64

SP2

Not Applicable

Wjscript.dll

5.8.6001.23259

726.528

25-Oct-2011

14:20

x86

SP2

CHÀ

Ghi chú thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008

Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfix được bao gồm trong cùng các gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn các hotfix được liệt kê bên dưới "Windows Vista" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi bản hotfix được áp dụng.

 • Tệp kê khai (. manifest) và tệp MUM (. mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng biệt trong "thông tin tệp bổ sung cho windows Server 2008 và phần Windows Vista". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục bảo mật (.cat) liên quan đều quan trọng cho việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Jscript.dll

5.8.6001.19163

726.528

18-Oct-2011

06:18

Jscript.dll

5.8.6001.23259

726.528

18-Oct-2011

07:24

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Jscript.dll

5.8.6001.19163

817.664

18-Oct-2011

06:50

Jscript.dll

5.8.6001.23259

817.664

18-Oct-2011

08:03

Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Quan trọng Các hotfix Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được cung cấp trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản hotfix trên trang Yêu cầu Hotfix được liệt kê dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi bản hotfix được áp dụng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật được liên kết (. Cat) là vô cùng quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Jscript.dll

5.8.7600.16898

716.800

14-Oct-2011

04:42

Jscript.dll

5.8.7600.21069

716.800

14-Oct-2011

04:32

Jscript.dll

5.8.7601.17707

716.800

14-Oct-2011

04:24

Jscript.dll

5.8.7601.21838

716.800

13-Oct-2011

06:08

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Jscript.dll

5.8.7600.16898

852.480

14-Oct-2011

05:21

x64

Jscript.dll

5.8.7600.21069

852.480

14-Oct-2011

05:26

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17707

918.528

14-Oct-2011

05:31

x64

Jscript.dll

5.8.7601.21838

918.528

13-Oct-2011

06:17

x64

Jscript.dll

5.8.7600.16898

716.800

14-Oct-2011

04:42

x86

Jscript.dll

5.8.7600.21069

716.800

14-Oct-2011

04:32

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17707

716.800

14-Oct-2011

04:24

x86

Jscript.dll

5.8.7601.21838

716.800

13-Oct-2011

06:08

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Jscript.dll

5.8.7600.16898

1.770.496

14-Oct-2011

04:04

IA-64

Jscript.dll

5.8.7600.21069

1.770.496

14-Oct-2011

04:09

IA-64

Jscript.dll

5.8.7601.17707

1.770.496

14-Oct-2011

04:05

IA-64

Jscript.dll

5.8.7601.21838

1.770.496

13-Oct-2011

04:13

IA-64

Jscript.dll

5.8.7600.16898

716.800

14-Oct-2011

04:42

x86

Jscript.dll

5.8.7600.21069

716.800

14-Oct-2011

04:32

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17707

716.800

14-Oct-2011

04:24

x86

Jscript.dll

5.8.7601.21838

716.800

13-Oct-2011

06:08

x86

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về các thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin về tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung cho Windows Vista và cho Windows Server 2008

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1.416

Date (UTC)

19-Oct-2011

Time (UTC)

20:48

File name

X86_330f3431930626a29fe13f992ddcb849_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19163_none_97518ad8d8bad5c6.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

19-Oct-2011

Time (UTC)

20:48

File name

X86_a68230ec70a5c6d898d680878f6334d9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23259_none_9e3256a8e393bf76.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

19-Oct-2011

Time (UTC)

20:48

File name

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19163_none_658b09870d1fb31e.manifest

File version

Not Applicable

File size

42.892

Date (UTC)

18-Oct-2011

Time (UTC)

06:43

File name

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23259_none_662577fa262fcf01.manifest

File version

Not Applicable

File size

42.892

Date (UTC)

18-Oct-2011

Time (UTC)

07:51

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

File name

Amd64_349b4a0c04e8f60b67a1869514beca78_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23259_none_3ee40c9392541af8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

19-Oct-2011

Time (UTC)

20:48

File name

Amd64_8eec6095965d1ebf2ef85a2330af3184_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19163_none_0328e766a39284d1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

19-Oct-2011

Time (UTC)

20:48

File name

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19163_none_c1a9a50ac57d2454.manifest

File version

Not Applicable

File size

42.910

Date (UTC)

18-Oct-2011

Time (UTC)

07:31

File name

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23259_none_c244137dde8d4037.manifest

File version

Not Applicable

File size

42.910

Date (UTC)

18-Oct-2011

Time (UTC)

08:40

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7 SP1

File name

X86_2d069aaa9ae8a353690dfef5ac55349c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_4fe27eca3fc0e527.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

X86_4d2af1b36f851b27a8391d127a949c5c_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_a01557611750275d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

X86_928a278af94685b7a81b84b4f98fa63c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_0d7bf4fa0c2f286d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

X86_f4657febd8c09230922469b98526837b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_9b524beb4957b179.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_9d68c061cf7f3eb4.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.972

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

05:11

File name

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_9e13a55ce883d744.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.972

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

05:00

File name

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_9faf6e4fcc5d92f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.972

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

04:53

File name

X86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_a0199ba0e5929feb.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.972

Date (UTC)

13-Oct-2011

Time (UTC)

06:43

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

File name

Amd64_0f6e643436043e444ce5c734ce65297e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_a9239893f49a12f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_1f397fb4b5e10e58ae97ff00636a9c87_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_07e5140db9a65db6.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_40face8b0a20c0f79a059592133110e8_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_0a9b713ca05eb071.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.060

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_56a20f59fa6b02109f0763f054db66b5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_a53ef1a496027693.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.060

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_59c06094efa399a3ee24f6968b998399_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_5c8a72eb318bff36.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.060

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_64a905c42865cdfde69e6c43764602f3_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_76a02f099dd9c2a2.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_6ddf392294eeb98dcf30ea829ec7d753_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_cbe7c835169f3348.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_719bac8fb21f1d8f8a216a06bca80206_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_fadf4c97842fcb51.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_7b809419dd17c68895ed56f95c68a8d8_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_728e104034be8b49.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_922662568e7fca86ca42b06e9e0027ba_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_838a6bc0c496f541.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.060

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_96a1ac811d734913d1e7e6c2dfcecb76_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_1ba93f41aae2ea89.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_a4c93810b42d0e756b00f4da60a761c1_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_89bf68383a0ab9b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_c563667c68cc89064d1a57f22e91c922_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_b07ac292ab6f4932.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_c7eb93917a43f7c41039d91beb007ac9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_10ee923c1c58ac16.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_fd0cf2f63e5df17d074a9a94a65aa8e6_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_cf20b1387b0e437f.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_ff8decc4e9f0a3254c47037216efeae3_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_975e237be7cf9ada.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_f9875be587dcafea.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.976

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

06:12

File name

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_fa3240e0a0e1487a.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.976

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

06:01

File name

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_fbce09d384bb042d.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.976

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

06:00

File name

Amd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_fc3837249df01121.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.976

Date (UTC)

13-Oct-2011

Time (UTC)

07:26

File name

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_03dc0637bc3d71e5.manifest

File version

Not Applicable

File size

21.126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

05:04

File name

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_0486eb32d5420a75.manifest

File version

Not Applicable

File size

21.126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

04:49

File name

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_0622b425b91bc628.manifest

File version

Not Applicable

File size

21.126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

04:46

File name

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_068ce176d250d31c.manifest

File version

Not Applicable

File size

21.126

Date (UTC)

13-Oct-2011

Time (UTC)

06:32

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 SP1

File name

Ia64_639975090a5464b4f4013139b7b8adec_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_ce8c90e3440c3f5b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Ia64_88c2cc9a228280dacd12e6970722e06a_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_ebc7f512a14ad2c1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Ia64_cf7eb6c8c8ebee359050b4c96106c370_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_39001b72a2078454.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Ia64_dbeafe1d82c4e53e4af491616f0ca23b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_52775af5a2ac3559.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

02:48

File name

Ia64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_9d6a6457cf7d47b0.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.974

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

06:00

File name

Ia64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_9e154952e881e040.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.974

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

05:56

File name

Ia64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_9fb11245cc5b9bf3.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.974

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

05:42

File name

Ia64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_a01b3f96e590a8e7.manifest

File version

Not Applicable

File size

22.974

Date (UTC)

13-Oct-2011

Time (UTC)

07:27

File name

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16898_none_03dc0637bc3d71e5.manifest

File version

Not Applicable

File size

21.126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

05:04

File name

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21069_none_0486eb32d5420a75.manifest

File version

Not Applicable

File size

21.126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

04:49

File name

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17707_none_0622b425b91bc628.manifest

File version

Not Applicable

File size

21.126

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

04:46

File name

Wow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21838_none_068ce176d250d31c.manifest

File version

Not Applicable

File size

21.126

Date (UTC)

13-Oct-2011

Time (UTC)

06:32

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×