Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn đang chạy phiên bản 32-bit của máy chủ tích hợp máy chủ.

  • Bạn sử dụng công cụ chẩn đoán máy chủ tích hợp máy chủ để tìm kiếm các bản Cập Nhật đã cài đặt sản phẩm.

  • Bạn khởi động công cụ bằng cách chạy Display.exe hoặc thông qua trình quản lý SNA (công cụ > chẩn đoán).

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi "Hết bộ nhớ".

Giải pháp

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho máy chủ tích hợp máy chủ:

Cập Nhật tích luỹ 2 tích hợp máy chủ lưu trữ 2016

Cập Nhật tích luỹ 4 tích hợp máy chủ lưu trữ 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×