Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn di chuyển ngang trong Windows Internet Explorer 7 bằng cách sử dụng các phím mũi tên trên thiết bị chạy trên Windows 7 Compact nhúng, tốc độ di chuyển là chậm hơn trong Internet Explorer trên thiết bị chạy trên Windows Embedded CE 6.

Bản cập nhật này cải thiện hiệu suất di chuyển ngang khi bạn sử dụng các phím mũi tên trong Internet Explorer 7 cho Windows Embedded Compact 7.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềm


Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 12 năm 2013) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.dll

8,724,480

17-Dec-2013

20:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,048,321

17-Dec-2013

20:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,225,096

17-Dec-2013

20:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

13,012,992

17-Dec-2013

20:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,897,617

17-Dec-2013

20:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,489,112

17-Dec-2013

20:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

4,444,160

17-Dec-2013

20:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

2,988,604

17-Dec-2013

20:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,263,710

17-Dec-2013

20:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

8,704,000

17-Dec-2013

21:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,050,108

17-Dec-2013

21:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,215,062

17-Dec-2013

21:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

12,988,416

17-Dec-2013

21:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,899,207

17-Dec-2013

21:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,478,585

17-Dec-2013

21:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

4,423,680

17-Dec-2013

20:59

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

2,989,741

17-Dec-2013

20:59

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,255,271

17-Dec-2013

20:59

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

8,585,216

17-Dec-2013

21:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,051,159

17-Dec-2013

21:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,214,859

17-Dec-2013

21:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

12,857,344

17-Dec-2013

21:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,899,209

17-Dec-2013

21:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,477,744

17-Dec-2013

21:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

4,411,392

17-Dec-2013

21:20

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

2,988,832

17-Dec-2013

21:20

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,256,808

17-Dec-2013

21:20

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

10,809,344

17-Dec-2013

21:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,048,357

17-Dec-2013

21:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,054,545

17-Dec-2013

21:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

14,266,368

17-Dec-2013

21:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,878,376

17-Dec-2013

21:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,499,897

17-Dec-2013

21:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

5,591,040

17-Dec-2013

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,980,278

17-Dec-2013

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,522,005

17-Dec-2013

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

10,797,056

17-Dec-2013

22:07

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,047,992

17-Dec-2013

22:07

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,023,631

17-Dec-2013

22:07

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

14,254,080

17-Dec-2013

22:04

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,877,865

17-Dec-2013

22:04

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,474,000

17-Dec-2013

22:04

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

5,574,656

17-Dec-2013

22:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,979,260

17-Dec-2013

22:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,496,166

17-Dec-2013

22:02

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

7,815,168

17-Dec-2013

22:28

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,060,821

17-Dec-2013

22:28

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,502,002

17-Dec-2013

22:28

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.dll

11,296,768

17-Dec-2013

22:25

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,897,419

17-Dec-2013

22:25

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,293,100

17-Dec-2013

22:25

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

3,985,408

17-Dec-2013

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

2,987,603

17-Dec-2013

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,666,672

17-Dec-2013

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

6,807,552

17-Dec-2013

22:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,178,375

17-Dec-2013

22:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,815,623

17-Dec-2013

22:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

9,117,696

17-Dec-2013

22:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,878,982

17-Dec-2013

22:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,285,916

17-Dec-2013

22:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

3,264,512

17-Dec-2013

22:42

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,165,207

17-Dec-2013

22:42

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,896,889

17-Dec-2013

22:42

Public\Ie7\Oak\Target\X86\RetailTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×