Bài viết này mô tả sự cố trong đó hàm GetLastError , hàm CreateFileMapping trả về thông báo lỗi "ERROR_SUCCESS" ngay cả khi có một đối tượng ánh xạ tập tin có tên trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản Cập Nhật, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng thiết bị chạy trên Windows 7 Compact nhúng, các chủ đề của một số quy trình gọi các chức năng sau tuần tự:

  • CreateFileMapping

  • MapViewOfFile

  • UnmapViewOfFile

  • CloseHandle

Khi đã có một đối tượng ánh xạ tập tin tên, hàm GetLastError , hàm CreateFileMapping vẫn có thể trả lại thông báo lỗi sau:

ERROR_SUCCESS


Lưu ý Trong trường hợp này, bạn mong đợi hàm GetLastError , hàm CreateFileMapping sẽ trả về thông báo lỗi sau:

ERROR_ALREADY_EXISTS


Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật Windows Embedded Compact 7 tháng, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Lưu ý Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mapfile.c

86,898

04-Aug-2014

18:25

Private\Winceos\Coreos\Nk\Mapfile

Nkmapfile.lib

143,498

04-Aug-2014

18:31

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nkmapfile.lib

283,372

04-Aug-2014

21:12

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nkmapfile.lib

265,306

04-Aug-2014

18:31

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nkmapfile.lib

175,642

04-Aug-2014

18:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Nkmapfile.lib

371,640

04-Aug-2014

20:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Nkmapfile.lib

318,004

04-Aug-2014

18:33

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Nkmapfile.lib

175,920

04-Aug-2014

18:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Nkmapfile.lib

371,512

04-Aug-2014

20:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Nkmapfile.lib

318,012

04-Aug-2014

18:33

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Nkmapfile.lib

175,968

04-Aug-2014

18:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nkmapfile.lib

370,072

04-Aug-2014

20:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Nkmapfile.lib

316,574

04-Aug-2014

18:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nkmapfile.lib

164,214

04-Aug-2014

18:31

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nkmapfile.lib

353,364

04-Aug-2014

20:33

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nkmapfile.lib

293,882

04-Aug-2014

18:32

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Nkmapfile.lib

164,418

04-Aug-2014

18:31

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nkmapfile.lib

353,588

04-Aug-2014

20:33

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nkmapfile.lib

294,102

04-Aug-2014

18:32

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Nkmapfile.lib

150,372

04-Aug-2014

18:31

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Nkmapfile.lib

290,084

04-Aug-2014

21:09

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Nkmapfile.lib

257,726

04-Aug-2014

18:31

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\CheckedTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×