Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn chạy phiên bản tiếng Nhật của hình ảnh Windows Embedded Compact 2013 dựa trên hệ điều hành trên thiết bị. Bạn chạy ứng dụng gọi hàm CreateFont . Nếu tham số lfescapement và lforientation bằng 900 hay 2700 (90 hoặc 270 độ), phông chữ nhật hiển thị không đúng. Phông chữ nhật lớn hơn dự kiến, và một số phần của các ký tự được cắt.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mgtt_o.lib

4,582

13-May-2014

13:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.exp

2,566

13-May-2014

13:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

13-May-2014

13:37

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.exp

2.565 người

13-May-2014

13:37

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

13-May-2014

13:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.exp

2,567

13-May-2014

13:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

13-May-2014

13:38

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.exp

2,590

13-May-2014

13:38

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

4,650

13-May-2014

13:37

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.exp

2.589 người

13-May-2014

13:37

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

13-May-2014

13:38

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.exp

2.591 người

13-May-2014

13:38

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,288,020

13-May-2014

13:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,500,364

13-May-2014

13:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,136,788

13-May-2014

13:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,694,324

13-May-2014

13:38

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

1,238,112

13-May-2014

13:37

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,584,492

13-May-2014

13:38

Public\Common\Oak\Lib\X86\CheckedTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×