Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn chạy phiên bản tiếng Nhật của hệ điều hành dựa trên Windows 7 Compact nhúng ảnh trên thiết bị. Bạn chạy ứng dụng gọi hàm CreateFont . Nếu tham số lfescapement và lforientation bằng 900 hay 2700 (90 hoặc 270 độ), tiếng Nhật phông chữ được không hiển thị đúng. Lớn hơn dự kiến, và một số phần của các ký tự được cắt.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềm


Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mgtt_o.exp

2,576

20-Feb-2014

23:02

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:02

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.exp

2,574

20-Feb-2014

23:01

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:01

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.exp

2.575 người

20-Feb-2014

23:01

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:01

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.exp

2,576

20-Feb-2014

23:04

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:04

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.exp

2,574

20-Feb-2014

23:04

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:04

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.exp

2.575 người

20-Feb-2014

23:03

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:03

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.exp

2,576

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.exp

2,574

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.exp

2.575 người

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.exp

2,577

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.exp

2.575 người

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.exp

2,576

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.exp

2.580

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.exp

2.578

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.exp

2.579 người

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.exp

2.600

20-Feb-2014

23:13

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

20-Feb-2014

23:13

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.exp

2,598

20-Feb-2014

23:12

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

20-Feb-2014

23:12

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.exp

2,599

20-Feb-2014

23:12

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.lib

4,650

20-Feb-2014

23:12

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.exp

2.600

20-Feb-2014

23:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

20-Feb-2014

23:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.exp

2,598

20-Feb-2014

23:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

20-Feb-2014

23:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.exp

2,599

20-Feb-2014

23:14

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

4,650

20-Feb-2014

23:14

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

1,238,040

20-Feb-2014

23:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

1,650,368

20-Feb-2014

23:01

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.lib

1,404,058

20-Feb-2014

23:01

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

1,236,018

20-Feb-2014

23:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

1,645,100

20-Feb-2014

23:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

1,402,036

20-Feb-2014

23:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

1,228,066

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,637,790

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,394,142

20-Feb-2014

23:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,172,912

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

1,589,504

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

1,315,066

20-Feb-2014

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

1,174,358

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

1,590,898

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

1,316,440

20-Feb-2014

23:10

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

1,061,898

20-Feb-2014

23:13

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.lib

1,334,546

20-Feb-2014

23:12

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.lib

1,213,086

20-Feb-2014

23:12

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.lib

1,091,344

20-Feb-2014

23:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,234,820

20-Feb-2014

23:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,201,856

20-Feb-2014

23:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\RetailTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×