Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có thể chọn AutoCfg được kích hoạt trên thiết bị Windows Embedded Compact 7.

  • Thiết bị được địa chỉ IP từ máy chủ cấu hình giao thức động (DHCP) và bắt đầu phát hiện trùng lặp địa chỉ (cha) bằng broadcasting cầu địa chỉ giao thức giải pháp (ARP).

  • Địa chỉ IP đang được sử dụng các thiết bị khác trên mạng.

Trong trường hợp này, cha không nhận được phản hồi ARP, và thiết bị không thể kết nối mạng.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2015).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Ipnglib.lib

5,027,732

22-Jan-2015

11:27

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ipnglib.lib

5,429,494

22-Jan-2015

11:27

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ipnglib.lib

5,360,428

22-Jan-2015

11:27

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ipnglib.lib

5,493,244

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ipnglib.lib

6,336,466

22-Jan-2015

11:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ipnglib.lib

5,992,934

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ipnglib.lib

5,492,898

22-Jan-2015

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ipnglib.lib

6,336,290

22-Jan-2015

11:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ipnglib.lib

5,992,598

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ipnglib.lib

5,481,846

22-Jan-2015

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ipnglib.lib

6,310,364

22-Jan-2015

11:27

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ipnglib.lib

5,962,072

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ipnglib.lib

5,409,130

22-Jan-2015

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ipnglib.lib

6,196,012

22-Jan-2015

11:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ipnglib.lib

5,807,916

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ipnglib.lib

5,410,724

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ipnglib.lib

6,197,618

22-Jan-2015

11:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ipnglib.lib

5,809,476

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ipnglib.lib

5,209,398

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Ipnglib.lib

5,745,486

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Ipnglib.lib

5,436,166

22-Jan-2015

11:28

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×