Triệu chứng

Khi bạn sử dụng tính năng kiểm tra đơn vị đồ và bản đồ dự án Microsoft BizTalk Server 2013, kiểm tra đơn vị cho bản đồ không hoạt động. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Chuyển đổi thất bại


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do lớp TestableMapBase không được nâng cấp trong BizTalk Server 2013. Trong trường hợp này, lớp BTSXsTransform vẫn đang được sử dụng thay vì lớp XslCompiledTransform .

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này nằm trong 3 Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Nhận được thông tin về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu thêm về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×