Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi khách hàng tích hợp máy chủ cố gắng sử dụng hàm CryptAcquireContext , hàm không thành công và NTE_PROV_TYPE_NO_MATCH được trả về trong một số điều kiện

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do nhập sai cung cấp được chỉ định, như trong ví dụ sau:

CryptAcquireContext ( & hProv, NULL, MS_ENH_RSA_AES_PROV, PROV_RSA_FULL, CRYPT_NEWKEYSET) error: 8009 001B

Nếu đầu tiên gọi hàm CryptAcquireContext không thành công (lợi nhuận là giả) và NTE_BAD_KEYSET lỗi được trả lại, yêu cầu thứ hai được gửi có sử dụng CRYPT_NEWKEYSET. Tuy nhiên, cuộc gọi thứ hai này sử dụng loại nhà cung cấp không đúng.

Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Nhà cung cấp nhập không khớp với giá trị đăng ký.

Giải pháp

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho máy chủ tích hợp máy chủ:

Cập Nhật tích luỹ 2 tích hợp máy chủ lưu trữ 2016

Cập Nhật tích luỹ 4 tích hợp máy chủ lưu trữ 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×