We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố trong đó cấp phát chủ động cấu hình giao thức (DHCP) có 3 phút để trả lời cho các gói dữ liệu DHCP trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có tất cả đã phát hành bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Triệu chứng

Bạn chạy ipconfig/Release và ipconfig / renew lệnh trên thiết bị chạy trên Windows Embedded Compact 7 để kiểm tra cấp phát DHCP. Nếu thiết bị được kết nối với mạng riêng, cấp phát DHCP có 3 phút để trả lời cho các gói tin khám phá DHCP và yêu cầu DHCP.

Lưu ý Bạn muốn ngay lập tức nhận địa chỉ IP được gán bởi DHCP.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý Bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7 có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Dhcpallo.lib

440,718

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Dhcpallo.lib

686,856

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Dhcpallo.lib

683,750

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Dhcpallo.lib

482,952

12-Mar-2015

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Dhcpallo.lib

792,244

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Dhcpallo.lib

763,644

12-Mar-2015

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Dhcpallo.lib

483,040

12-Mar-2015

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Dhcpallo.lib

792,300

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Dhcpallo.lib

763,732

12-Mar-2015

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Dhcpallo.lib

482,358

12-Mar-2015

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Dhcpallo.lib

790,846

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Dhcpallo.lib

760,858

12-Mar-2015

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Dhcpallo.lib

470,850

12-Mar-2015

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Dhcpallo.lib

768,762

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Dhcpallo.lib

731,044

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Dhcpallo.lib

471,510

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Dhcpallo.lib

769,418

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Dhcpallo.lib

731,658

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Dhcpallo.lib

445,888

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Dhcpallo.lib

705,578

12-Mar-2015

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Dhcpallo.lib

670,062

12-Mar-2015

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×