Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi có rất nhiều tệp trong thư mục trong Windows Embedded Compact 2013. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản Cập Nhật, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi có rất nhiều tệp trong thư mục trong Windows Embedded Compact 2013, chức năng GetFileAttributes và CreateFile lâu hơn dự kiến để chạy. Thời gian được thực hiện bởi các chức năng tăng từ 500 mili giây mỗi tệp 1000 mili giây mỗi tệp và nó trên tiếp tục tăng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng trong nền ô tô, vị trí tệp chỉ mục đôi khi không bao giờ kết thúc vì hiện tượng này.

Giải pháp

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Thông tin

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Exfat.dll

86,016

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Exfat.map

88,858

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Exfat.rel

17,970

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Exfat.dll

188,416

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Exfat.map

171,082

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Exfat.rel

50,566

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Exfat.dll

135,168

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Exfat.map

170,567

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Exfat.rel

46,709

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Exfat.dll

86,016

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Exfat.map

138,493

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Exfat.rel

13,562

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Exfat.dll

192,512

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Exfat.map

386,969

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Exfat.rel

34,732

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Exfat.dll

135,168

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Exfat.map

290,283

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Exfat.rel

35,805

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Exfat.lib

9,042

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Exfat.exp

5,292

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Exfat.lib

9,042

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Exfat.exp

5,288

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Exfat.lib

9,042

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Exfat.exp

5,292

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Exfat.lib

8,870

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Exfat.exp

5,221

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Exfat.lib

8,870

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Exfat.exp

5,221

30-Sep-2014

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Exfat.lib

8,870

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Exfat.exp

5,225

30-Sep-2014

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\CheckedTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×