Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có Windows Embedded Compact 7 dựa trên thiết bị có bản Cập Nhật tháng 10 năm 2013 cùng với mô-đun máy chủ cấu hình giao thức động (DHCP) mới được cài đặt. Bạn có 4 mạng giao diện điều khiển (NIC) trong hệ thống. Trong trường hợp này, khi bạn khởi động thiết bị gián đoạn có thể xảy ra.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Dhcp.dll

180,224

31-Mar-2014

17:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.dll

303,104

31-Mar-2014

17:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcp.dll

131,072

31-Mar-2014

17:08

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.dll

180,224

31-Mar-2014

17:10

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.dll

303,104

31-Mar-2014

17:10

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.dll

131,072

31-Mar-2014

17:09

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.dll

180,224

31-Mar-2014

17:11

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.dll

299,008

31-Mar-2014

17:11

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.dll

131,072

31-Mar-2014

17:11

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.dll

212,992

31-Mar-2014

17:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.dll

339,968

31-Mar-2014

17:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.dll

159,744

31-Mar-2014

17:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.dll

212,992

31-Mar-2014

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.dll

339,968

31-Mar-2014

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.dll

159,744

31-Mar-2014

17:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.dll

155,648

31-Mar-2014

17:17

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.dll

258,048

31-Mar-2014

17:16

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.dll

122,880

31-Mar-2014

17:16

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.dll

139,264

31-Mar-2014

17:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.dll

221,184

31-Mar-2014

17:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.dll

106,496

31-Mar-2014

17:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.lib

3,680

31-Mar-2014

17:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.lib

3,704

31-Mar-2014

17:17

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Dhcp.lib

3,704

31-Mar-2014

17:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Dhcp.lib

3,704

31-Mar-2014

17:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Dhcp.lib

3,704

31-Mar-2014

17:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Dhcp.lib

3,704

31-Mar-2014

17:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Dhcp.lib

3,704

31-Mar-2014

17:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\RetailTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×