Triệu chứng

Khi xảy ra lỗi hết bộ nhớ trên thiết bị Windows Embedded Compact 7-chạy, hộp thoại hết bộ nhớ ẩn các ứng dụng Windows trong một số trường hợp. Vì hộp thoại hết bộ nhớ tập trung, điều này khiến windows ứng dụng trước đó đóng băng. Điều này cho phép giao diện thiết bị không đáp ứng các cửa sổ ứng dụng trong nền.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 9 năm 2013) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch nền tảng cả. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Oom.cpp

53,517

29-Aug-2013

17:06

Premium\Private\Winceos\Coreos\Gwe\Oom

Oomui.cpp

25,474

29-Aug-2013

23:18

Public\Common\Oak\Drivers\Oomui

Oom.lib

142,460

29-Aug-2013

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Oomui.lib

53,768

29-Aug-2013

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Oom.lib

155,808

29-Aug-2013

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Oomui.lib

62,070

29-Aug-2013

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Oom.lib

89,012

29-Aug-2013

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Oomui.lib

48,158

29-Aug-2013

23:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Oom.lib

142,464

29-Aug-2013

23:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Oomui.lib

53,752

29-Aug-2013

23:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Oom.lib

155,800

29-Aug-2013

23:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Oomui.lib

62,026

29-Aug-2013

23:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Oom.lib

89,016

29-Aug-2013

23:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Oomui.lib

48,142

29-Aug-2013

23:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Oom.lib

142,236

29-Aug-2013

23:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oomui.lib

53,494

29-Aug-2013

23:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oom.lib

155,504

29-Aug-2013

23:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oomui.lib

61,814

29-Aug-2013

23:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oom.lib

88,858

29-Aug-2013

23:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oomui.lib

47,924

29-Aug-2013

23:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oom.lib

140,418

29-Aug-2013

23:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Oomui.lib

50,854

29-Aug-2013

23:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Oom.lib

155,556

29-Aug-2013

23:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Oomui.lib

61,566

29-Aug-2013

23:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Oom.lib

87,310

29-Aug-2013

23:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Oomui.lib

45,280

29-Aug-2013

23:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Oom.lib

140,470

29-Aug-2013

23:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Oomui.lib

50,908

29-Aug-2013

23:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Oom.lib

155,612

29-Aug-2013

23:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Oomui.lib

61,616

29-Aug-2013

23:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Oom.lib

87,364

29-Aug-2013

23:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Oomui.lib

45,336

29-Aug-2013

23:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Oom.lib

127,688

29-Aug-2013

23:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Oomui.lib

46,524

29-Aug-2013

23:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Oom.lib

137,790

29-Aug-2013

23:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Oomui.lib

53,244

29-Aug-2013

23:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Oom.lib

80,168

29-Aug-2013

23:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Oomui.lib

42,362

29-Aug-2013

23:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Oom.lib

129,344

29-Aug-2013

23:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Oomui.lib

48,180

29-Aug-2013

23:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Oom.lib

136,612

29-Aug-2013

23:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Oomui.lib

50,512

29-Aug-2013

23:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Oom.lib

77,414

29-Aug-2013

23:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Oomui.lib

41,708

29-Aug-2013

23:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\RetailTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×