Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi có sự gián đoạn trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Khi có ứng dụng liên tục ghi tệp nhật ký sau trong chủ đề ưu tiên bình thường, gián đoạn dịch vụ luồng (IST) không được sắp xếp trong 100 Mỹ. Độ trễ IST có thể tiếp cận Mỹ 500.

Giải pháp

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Thông tin

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Nkmain.lib

2,001,368

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nkprmain.lib

2,043,914

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nkmain.lib

3,192,794

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nkprmain.lib

3,240,284

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nkmain.lib

3,052,236

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nkprmain.lib

3,094,484

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nkmain.lib

2,404,724

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Nkprmain.lib

2,462,924

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Nkmain.lib

3,917,094

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Nkprmain.lib

3,987,626

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Nkmain.lib

3,526,830

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Nkprmain.lib

3,584,066

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Nkmain.lib

2,404,770

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Nkprmain.lib

2,462,970

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Nkmain.lib

3,916,444

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Nkprmain.lib

3,986,980

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Nkmain.lib

3,526,850

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Nkprmain.lib

3,584,086

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Nkmain.lib

2,398,254

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nkprmain.lib

2,456,446

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nkmain.lib

3,906,106

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Nkprmain.lib

3,975,804

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Nkmain.lib

3,516,420

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nkprmain.lib

3,573,434

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nkmain.lib

2,168,630

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nkprmain.lib

2,215,510

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nkmain.lib

3,661,698

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nkprmain.lib

3,730,332

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nkmain.lib

3,228,546

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Nkprmain.lib

3,274,654

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Nkmain.lib

2,228,774

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nkprmain.lib

2,275,880

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nkmain.lib

3,737,770

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nkprmain.lib

3,806,742

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nkmain.lib

3,286,236

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Nkprmain.lib

3,332,348

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Nkmain.lib

2,038,442

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Nkprmain.lib

2,080,238

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Nkmain.lib

3,279,524

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Nkprmain.lib

3,329,188

14-Nov-2014

03:36

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Nkmain.lib

2,972,946

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Nkprmain.lib

3,010,460

14-Nov-2014

03:35

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\CheckedTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy xem mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×