Triệu chứng

Bạn chạy ứng dụng sử dụng quản lý cung cấp cho DB2 được bao gồm trong Microsoft tích hợp máy chủ Server 2013. Khi bạn cố gắng vượt qua tham số không xác định giá trị MsDb2Type hoặc khi một giá trị không đúng, kết quả không chính xác được truyền qua bảng DB2.

Lưu ý Ví dụ: sự cố này xảy ra trong ví dụ mã sau:

Dim Test As Decimal = 12.1234param.MsDb2Type = MsDb2Type.Int
param.Value = Test
MyCommand.Parameters.Add(param)


Lưu ý Ngay cả khi một loại dữ liệu không đúng được chỉ định bởi nhà cung cấp quản lý dành cho DB2, giá trị được chuyển đến bảng DB2.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do nhà cung cấp quản lý dành cho DB2 thực hiện xác thực bất kể có giá trị được nhập chính xác hoặc không chính xác. Cũng không nó khiến giá trị không chính xác được chuyển tới DB2.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này nằm trong 2 bản Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×