Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố tạo ra một chút DHCP khám phá sau khi một thiết bị Windows Embedded Compact 7 nhận địa chỉ IP từ DHCP. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Triệu chứng

Bạn đặt địa chỉ IP tĩnh trên thiết bị đang chạy Windows Embedded Compact 7. Khi bạn sử dụng dịch vụ DHCP để lấy địa chỉ IP DHCP thứ hai khám phá được gửi sau khi thiết bị nhận được địa chỉ IP từ DHCP.

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2016).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Dhcp.map

226,358

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.rel

216,339

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.dll

241,664

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dhcp.map

194,483

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.rel

155,990

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.dll

188,416

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dhcp.map

290,653

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.rel

386,801

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.dll

380,928

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dhcp.map

228,754

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.rel

69,831

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.dll

204,800

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dhcp.map

196,980

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.rel

49,067

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.dll

155,648

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dhcp.map

293,189

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.rel

76,617

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.dll

339,968

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dhcp.map

234,554

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.rel

57,767

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.dll

163,840

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dhcp.map

203,482

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.rel

36,916

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.dll

131,072

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dhcp.map

290,579

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.rel

95,032

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.dll

249,856

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dhcp.map

229,316

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.rel

110,025

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.dll

184,320

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Dhcp.map

197,462

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.rel

84,360

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.dll

143,360

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Dhcp.map

293,284

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.rel

155,729

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.dll

290,816

25-Jan-2016

10:23

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Dhcp.map

226,358

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.rel

216,339

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.dll

241,664

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dhcp.map

194,483

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.rel

155,990

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.dll

188,416

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dhcp.map

290,652

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.rel

386,801

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.dll

380,928

25-Jan-2016

10:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dhcp.map

228,670

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.rel

69,802

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.dll

204,800

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dhcp.map

196,980

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.rel

49,067

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.dll

155,648

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dhcp.map

293,192

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.rel

76,617

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.dll

339,968

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dhcp.map

228,751

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.rel

69,831

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.dll

204,800

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dhcp.map

196,980

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.rel

49,067

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.dll

159,744

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dhcp.map

293,192

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcp.rel

76,617

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dhcp.dll

339,968

25-Jan-2016

10:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×