Triệu chứng

Khi bạn cố gắng cài đặt Microsoft SQL Server 2012 quản lý dữ liệu dịch vụ Add-in cho Microsoft Excel trên máy tính đang chạy Microsoft Office 2013, quá trình cài đặt không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Điều kiện tiên quyết không được cài đặt: Phiên bản 64-bit của Microsoft Excel 2010All điều kiện tiên quyết có thể được cài đặt từ: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkId=219530

Lưu ý́

  • Sự cố này xảy ra ngay cả khi bạn cài đặt Microsoft Excel 2010 cùng Office 2013 trên máy tính.

  • Bạn có thể cài đặt các dịch vụ dữ liệu gốc Add-in cho Excel sau khi bạn gỡ cài đặt Office 2013.

  • Sự cố này xảy ra nếu bạn cài đặt hệ thống Microsoft Office 2007 hoặc Microsoft Office 2010 thay vì Office 2013.

Giải pháp

Lưu ý Các SQL Server 2012 Service Pack 1 Phiên bản cho dịch vụ dữ liệu gốc Add-in cho Excel (hoặc phiên bản mới hơn của gói tính năng) được yêu cầu add-in để làm việc với Office 2013.You có thể tải về dịch vụ dữ liệu gốc của Microsoft SQL Server 2012 gói dịch vụ 1 (SP1) Add-in cho Microsoft Excel từ Trung tâm tải xuống của Microsoft:

Microsoft SQL Server 2012 gói dịch vụ 1 (SP1) quản lý Dịch vụ dữ liệu Add-in cho Microsoft ExcelChọn tải xuống phù hợp với sự 32-bit hoặc 64-bit cài đặt sẵn có của Excel 2013.

  • Đối với Excel 64 bit, hay tải xuống MasterDataServicesExcelAddin_amd64.msi.

  • Đối với Excel 32-bit, tải xuống MasterDataServicesExcelAddin_x86.msi.

Để xác định phiên bản Excel được cài đặt, khởi động Microsoft Excel và sau đó tạo một bảng tính mới. Bấm tệp, bấm vào tab tài khoản , và bấm Về Excel để biết thông tin Phiên bản.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

SQL Server 2012 dịch vụ gói 1 quản lý dữ liệu dịch vụ Add-in cho Excel có tương thích với 2007 Office hệ thống, Office 2010 và Office 2013. Nó cũng tương thích với các phiên bản SQL Server 2012 và SQL Server 2012 Service Pack 1 cài đặt máy chủ Dịch vụ dữ liệu gốc.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ dữ liệu gốc Add-in cho Excel, hãy truy cập trang web MSDN sau đây:

Dịch vụ dữ liệu gốc Add-in cho Microsoft Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×