Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn đặt cấu hình gửi bản ghi trong Microsoft BizTalk Server.

  • Bạn có một hoặc nhiều phiên bản của SQL Server và SQL Server Agent job truy cập nhiều cơ sở dữ liệu qua việc bước không.

  • Bạn chạy lệnh BizTalk Server sao lưu.

Trong trường hợp này, cấu hình vận chuyển đăng nhập không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

TB 2601, mức 14, trạng thái 1, quy trình bts_ImportSQLAgentJobs, dòng 59
Không thể chèn hàng khoá trùng lặp trong đối tượng ' <tên đối tượng> ' chỉ số duy nhất ' <chỉ tên>'

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Dịch vụ gói và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Thông tin thêm về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: Cập nhật thông tin về BizTalk hotfix và tích lũy hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×